ک.ج.ک: در ۳۷مین سال، مقاومت گریلایی افزایش می‌یابد

ک.ج.ک اعلام کرد، از ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ تاکنون گریلا طی ۳۶ سال به فولاد تبدیل شده و در ۳۷مین سال هم مقاومت خواهد کرد. در ۳۶ سال گذشته خلق کورد که حقیقت مبارزان را درک کرد، ایستادگی را افزایش داده و فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ را شکست خواهد داد.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت سالگرد ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است:

"با ادای دَین به فرمانده بزرگِ انقلابِ رستاخیز «ماحصوم کورکماز» که کارزار ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ را آغاز نمود، یاد همه‌ی فرماندها  مبارزان گریلای شهید را گرامی می‌داریم. فرماندهان بزرگ مانند انگین سینجار، آتاکان ماهیر و ذکی شنگالی که در ماه آگوست شهید شدند را ارج می‌نهیم و عهد می‌بندیم که کوردستانی آزاد و خاورمیانه‌ای دمکراتیک بنیاد نهیم. ما جشن رستاخیز را به رهبر آپو و خلق کورد و همه‌ی مقاومتگران کوهستان‌ها، زندان‌ها و تمامی عرصه‌ها تبریک می‌گوییم.

کارزار بزرگ ۱۵ آگوست، امروز تحت فرماندهی شهدای مقاومتگر با ارده‌ای راسخ ادامه دارد. تا نابودی نیروهای امحاگر و دستیابی به کوردستانی آزاد، خاورمیانه‌ای دمکراتیک این مقاومت ادامه خواهد داشت.

همان طور که رهبر آپو همیشه می‌گفت، کارزار ۱۵ آگوست برای خلق تشنه‌ی کورد به آب حیات تبدیل شد. نابودگران اشغالگر ۱۲ سپتامبر می‌گفتند،«آن‌ها را نابود کردیم، آخرین ضربه را به آنها زدیم»، اما اراده‌ی زندگی و آزادی خلق کورد بود که ضربه‌ی سنگینی به اشغالگر زد. در مقابل اشغالگران اراده‌ی مبارزات قدرتمندی پدید آمده است. اینگونه کارزار ۱۵ آگوست از اولین گلوله خود را به نیرویی ایدئولوژیک، موفق و با اراده سپرده است. کارزار ۱۵ آگوست که اشغالگران می‌گفتند طول عمرش به ۷۲ ساعت نمی‌رسد، با سربلندی به امروز رسیده است. این قدم که به عنوان انقلاب رستاخیز کوردستان آغاز شد، امروز به بنیان انقلاب خاورمیانه‌ی دمکراتیک تبدیل شده است.

به عنوان باتجربه‌ترین جنبش گریلایی جهان، جای خود را در تاریخ باز کرده است

کارزار ۱۵ آگوست به عنوان جنگ بزرگ گریلا در جهان، امروز به عنوان باتجربه‌ترین جنبش گریلا جای خود را پیدا کرده است. محمد سفگات، مصطفی یوندم، احمد کاسیپ، کاظم کولو، دکتر باران، خبات دیرک، خلیل دیرک، محمد ازبی، محمد امین اصلان، سلیمان اصلان، بسی آنوش، عظیمه دمیرتاش، سلطان یاوز، خانم یاورکایا، گُلناز کاراتاش، زینب کناجی، نودا کارکر، شیلان کوبانی، ویان سوران، چیچک کچی، دلال احمد، سورخوین درسیم، چیچک کورتالان، شفین بینگول، زین آواشین، عیسی درسیم، ماهر آمد، انگین سینجار، عادل بلیکا، قدری چلیک، رستم جودی، رشید سردار، علیشر کوچگری، نعمان آمد، آزاد سیسر، آتاکان ماهر، باران درسیم، علی پلنگ، سینان سور، قاسم انگین، روبار دجله، تیکوشر گوَر و چندین فرمانده‌ی شهید دیگر که بر خط‌مشی محمد قرسونگور و ماحصوم کورکماز، اراده و باور عظیم گریلایی را پدید آوردند که هیچ نیروی جنگی قادر به شکست آنها نیست. تنها هدفی که این فرماندهی و میلیتانها دارند بنیاد نهادن کوردستانی آزاد و خاورمیانه‌ای و خاورمیانه‌ای دمکراتیک است.

انقلاب اجتماعی را بنیاد نهاده است

انقلاب رستاخیز ۱۵ آگوست بیش از بسیاری از جنبش‌های گریلایی، انقلاب اجتماعی پدید آورده است. خلق کورد با پیشاهنگی زنان و جوانان، انقلاب ملی، انقلاب اجتماعی، انقلاب دمکراسی، انقلاب آزادی زنان، انقلاب فرهنگی، انقلاب وجدان و شخصیت را شعله‌ور کرده است. تغییراتی که در طول قرن‌ها رخ می‌دهند، در مدت ۳۶ سال رخ داده است. در این ۳۶ ساله چرخ تاریخ سریعتر شده است. با گذشت سال‌ها، بزرگی کارزار انقلابی ۱۵ آگوست بیشتر آشکار می‌شود.

امروز ریشه و اساس رشد و دستاوردهای هر چهار بخش کوردستان، بزرگترین دستاورد و پیشرفت همین کارزار ۳۶ ساله است. انقلاب رستاخیز، کوردها را گرد هم آورد و مرز دولت‌ها را بی‌معنی کرد. در سایه‌ی این کارزار انقلابی، خلق کورد به انقلابی‌ترین و دمکراتیک‌ترین خلق خاورمیانه تبدیل شد. خلق کورد امروز با کارکتر اجتماعی و ملی، در جهان به سرافرازترین خلق تبدیل شد. خلق کورد دارای شکوه و سربلندی است. چون خلق کورد به حقیقت خلق‌ها برای خواست آزادی رسیده است.

خلق کورد با پارادایم اجتماعی و محیط زیستی و دمکراتیک که از آزادی زنان دفاع می‌کند، به عنوان جایگزین زندگی آزاد و دمکراتیک غیردولتی، به امید همه‌ی خلق‌های جهان تبدیل شده است. انقلاب رستاخیز ۱۵ آگوست امروز به رستاخیز همه‌ی خلق‌های خاورمیانه و بشریت تبدیل شده است. همان‌طور که رهبر آپو می‌گوید، آنچه تاکنون انجام می‌شد، تدارکات گسترده بود، رشد و پیشرفت و دستاوردهای بزرگ در سال‌های آینده بدست می‌آید. چون هیچ مرز و نیروی جنگی، نمی‌تواند در مقابل انقلاب رستاخیز مبتنی بر خط ایدئولوژی و سیاسی رهبر آپو بایستد. همان طور که در طول تاریخ آن دسته از انقلاب‌ها که با پیشاهنگی دین، اقشار و جامعه انجام شده‌اند، متوقف نشده‌اند، به همان ترتیب این انقلاب بزرگ نیز که بر اساس پارادایم رهبر آپوست، متوقف نخواهد شد.

گریلا در هفتانین با سر دادن هلهله در حال مقاومت است

در این روزها که رستاخیز ۱۵ آگوست جشن گرفته می‌شود، گریلاها در هفتانین بر خط ماحصوم کورکماز، دهها فرمانده‌ی بزرگ و ده‌ها هزار شهید با جوش و خروش جشن و با سر دادن هلهله در حال مقاومت هستند. طی دو ماه گذشته مشخص شد که هرگز روح انقلابی ۱۵ آگوست شکست نمی‌خورد. به مقاومتگرانی که ضرباتی کشنده بر فاشیستها تحمیل می‌کنند درود می‌فرستیم و مقاومت آنها را تبریک می‌گوییم. مقاومت هفتانین در ۳۷مین سال ۱۵ آگوست، بر اساس مقاومتی بزرگ در کوردستان ادامه می‌یابد و اشغالگران پشیمان خواهند شد. اسمر، نورجان و رستم جودی که به سنبل مقاومت هفتانین تبدیل شدند، شکست نخوردند بلکه آنهایی که پشت به توپ و تانک بسته بودند شکست خوردند. مانند ۳۶ سال گذشته، آنچه از آن وحشت دارند بر سرشان می‌آید.

مقاومت را ارتقا می‌دهیم

دولت اشغالگر ترکیه همان‌طور که ۳۶ سال پیش می‌گفت؛ «نابودشان می‌کنم»، در باکور و باشور و روژاوا دست به حمله زد، اما موفق نشد. مقاومت گریلا و خلق کورد که تاکنون این حملات را خنثی کرده‌اند، با همان شیوه حملات اخیر را هم خنثی می‌کنند. زیرا قانون این انقلابِ رستاخیز، مبتنی بر دیالکتیک پیروزی در سخت‌ترین شرایط است. مبارزات امروزمان نیز بر اساس همین خط‌مشی ادامه خواهد یافت. به اشغالگری و فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ پایان داده می‌شود، کورد و خلق‌های دیگر ترکیه و خاورمیانه و انسانیت پیروز خواهند شد.

از ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ تا امروز، گریلاها طی ۳۶ سال به فولاد تبدیل شدند و در ۳۷مین سال هم مقاومت خواهند کرد. طی ۳۶ سال گذشته خلق کورد که حقیقت مبارزان را درک کرده است، مقاومت و ایستادگی خود را ارتقا می‌بخشد و فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ را شکست خواهد داد. بر این اساس از خلق کورد و دوستان خلق کورد و زنانی که به نیروی آزادی و دمکراس تبدیل شدند و خلق‌های خاورمیانه می‌خواهیم گرداگرد مقاومت گریلا که به نیروی انقلابی همه‌ی خلق‌ها مبدل شده مبارزات خود را گسترش دهند، ما کوردستانی آزاد و خاورمیانه‌ای دمکراتیک بنیاد می‌نهیم."