یک گام تاریخی دیگر بسوی وحدت ملی

احزاب و جنبش‌های روژاوای کوردستان برای کمک به وحدت نیروهای کورد سازمانی چترآسا را تأسیس کردند. این سازمان که نام «احزاب اتحادیه میهنی کورد» را بر خود گذاشته از امروز موجودیت خود را اعلام کرد.

٢۵ حزب و جنبش سیاسی کورد در روژاوای کوردستان در بیانیه‌ای مشترک تأ‌سیس «احزاب اتحادیه میهنی کورد» را با هدف دستیابی به اتحاد ملی اعلام کردند.

احزاب شرکت کننده در رابطه با این سازمان چترآسا بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

"با توجه به وضعیت حساس جاری در سوریه و منطقه و با توجه به اهمیت دیدار مابین احزاب سیاسی و نیروهای کورد به منظور به ثمر رساندن ابتکار عمل فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با اتحاد کوردها و وحدت موضع سیاسی کوردها در روژاوای کوردستان ما همچون احزاب سیاسی در خودمدیریتی دمکراتیک و برخی از احزاب خارج از خودمدیریتی در ١٨ مه ٢٠٢٠ (٢٩ اردیبهشت ١٣٩٩) نشستی را در قامشلو برگزار کرده و تصمیم گرفتیم؛

- تحت عنوان «احزاب اتحادیه میهنی کورد» فعالیت‌های مشترک را ادامه داده و پیشرفت‌های کنونی در رابطه با همبستگی کوردی را مد نظر قرار دهیم، هیئتی تازه تشکیل شده‌ موظف به پیگیری‌ این مهم است.

- ما یک نشانه (آرم) را برای احزاب شرکت کننده در اتحادیه میهنی کورد انتخاب کردیم.

- نشست‌های نمایندگان این احزاب بصورت مداوم برگزار شوند و در این نشست‌ها رویدادها و تحولات تازه با توجه به نگرش‌های جداگانه مورد گفتگو و ارزیابی قرار گیرند.

احزاب و جنبش‌های شرکت کننده در «احزاب اتحادیه میهنی کورد»؛

- حزب آشتی دمکراتیک کوردستان

- حزب اتحاد دمکراتیک(پ.ی.د)

- کنگره ستار

- حزب دمکرات کورد – سوریه (پ.د.ک.س)

- حزب سبز کوردستان

- حزب چپ دمکرات کورد - سوریه

- حزب چپ کورد - سوریه

- حزب لیبرال کوردستان

- حزب برادری کوردستان

- حزب میهنی کورد- سوریه

- حزب تغییر دمکراتیک کوردستان

- جنبش نوین کوردستان- سوریه

- حزب مبارزه دمکراتیک

- حزب آزادی برای کوردستان ازاد

- حزب اتحد میهنی آزاد- روژاوا

- حزب جمهوری کوردستان- سوریه

- جنبش اصلاح- سوریه

- حزب کمونیست کوردستان(ک.ک.پ)

- حزب روز دمکراتیک – سوریه

- جنبش آینده کوردستان

- حزب دمکرات کوردستان سوریه

- اتحادیه کارگران کوردستان

- حزب تجمع میهنی کوردستان

- حزب توافق دمکراتیک کورد سوریه

- حزب دمکرات کورد سوریه (پارتی)