۱۵ آگوست روز میلاد دوباره خلق‌های خاورمیانه‌ است

فرمانده قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ: مقاومتی که ۳۵ سال بدون وقفه ادامه دارد، امروزه در خاورمیانه در مبارزات آزادیخواهی، دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک به ثمر نشسته است.

  فرمانده قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ به مناسبت ۳۵مین سالروز کارزار ۱۵ آگوست بیانیه‌ای را منتشر کرد.

  ن.پ.گ در طی بیانیه ۳۵مین سالروز این کارزار را تبریک گفته و اعلام کرد، "کارزار ۱۵ آگوست که به مانند کارزاری اجتماعی و تاریخی توسعه یافت، به مشروعترین راه حفظ موجودیت خلقمان و آزادی آن مبدل شد. این عملیات آزادی تاریخی که بر اساس نیرو و اراده‌ی خویش انجام گرفت، به خلق کرد که در حال مرگ بود، زندگی دوباره‌ای بخشیده و در تاریخ کردستان به عنوان عید رستاخیز شناخته می‌شود."

  در ادامه بیانیه  آمده است، "مقاومتی که ۳۵ سال بدون وقفه ادامه دارد، امروزه در خاورمیانه در مبارزات آزادی خواهی، دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک ثمراتی مهم را در پی داشته است. در خاورمیانه که هم اکنون در جنگ سوم جهانی بسر می‌برد، اگر خلق کرد بمانند نیرو و اراده‌ای بر قله‌ی تاریخ ایستاده و در برابر تمامی توطئه‌های استعمارگران انقلاب کردستان را به پیش می‌برد در نتیجه‌ی روح ۱۵ آگوست، آفرینندگی رهبر آپو، تلاش‌ها و نیروی ایدئولوژیک وی و مقاومت حماسه‌وار شهدای قهرمانمان بوده است."

  ن.پ.گ در پایان بیانیه‌ اعلام داشت، "در برهه‌ی مهم تاریخی، در ۳۶مین سال مبارزات گریلاییمان از جوانان، زنان و مردان کردستان درخواست می‌کنیم که به مبارزات مقدس نیرو بخشیده و به صفوف گریلا ملحق شوند. بار دیگر جشن میلاد دوباره‌ را به تمامی خلقمان و رفقایمان تبریک می‌گوییم و برای تمامی نیروهای مبارز آرزوی موفقیت داریم."