۶۰۰ زن و کودک در باغوز آزاد شدند

​​​​​​​آخرین مرحله‌ی عملیات طوفان جزیر در چهارچوب "جنگ پایان دادن به ترور" در مرزهای دیرالزور توسط مبارزان نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک ق.س.د علیه تبهکاران داعش ادامه دارد

این عملیات برای پایان دادن به تبهکاران داعش در شمال و غرب سوریه در حال انجام است. عصر روز پنجشنبه (٩ اسفند/ ٢٨ فوریه) مبارزان ق.س.د، ی.پ.گ و ی.پ.ژ تعداد زیادی زن و کودک غیرنظامی را ازدست تبهکاران نجات دادند.

 

اعلام شد در میان این غیرنظامیان، تعدادی از تبهکاران داعش و خانواده‌هایشان هم حضور دارند. تبهکاران پس از بازجوییها از غیرنظامیان تفکیک شده و زندانی می‌شوند. زنان و کودکان غیرنظامی نیز پس از بازررسی، در محلهای مناسب اسکان داده می‌شوند و نیازهایشان تامین می‌شود.