پارت دمکرات کوردستان در تلاش اخلالگریست

نظامیان پارت دمکرات کوردستان در مثلث حاجی عمران، چومان و بگوفا، باتیفا، بریفکا را طی کرهد و به منطقه کانی ماسی در استان دهوک وارد شده‌اند.

پ.د.ک به رغم هشدارهای مکرر کوردستانیان اقدامات اخلالگرانه علیه مناطق حفاظتی مدیا را ادامه می‌دهد.

پارت دمکرات کوردستان از آغاز ماه اکتبر سال جاری نظامیانش را به مناطق تحت کنترل گریلا اعزام می‌کند و در حال ایجاد پایگاه نظامی و مراکز ایست بازرسی است.

پ.د.ک نظامیان خود را که مشتمل بر ٣٠٠ نفر و ۵۶ خودرو زره‌پوش و چندین قلاده تانک و اسلحه سنگین است در بخش‌های چومان و حاجی عمران مستقر کرده است.

بنابر گزارش‌های دریافت شده نظامیان پ.د.ک امروز با عبور از مثلث حاجی عمران، چومان و بگوفا، باتیفا و بریفکا به بخش کانی ماسی وارد شده‌اند.

علی‌رغم اینکه گریلاهای نیروهای مدافع خلق کوردستان به نظامیان پ.د.ک هشدار داده‌اند که وارد مناطق تحت نفوذ گریلا نشوند و دست از اخلالگری بردارند اما تحرکات نظامی و اخلالگری نظامیان تحت فرمان بارزانی‌ها همچنان ادامه دارد.