تصمیم خودمدیریتی دمکراتیک مبنی بر تعطیلی کمپ هول

رهبری خودمدیریتی دمکراتیک روژآوا تصمیم خروج خانواده‌های سوری از اردوگاه هول را که مایل به خروج از این اردوگاه هستند پذیرفت.

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در رابطه با این تصمیم اعلام نمود: "طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی رهبری خودمدیریتی روژآوا، مجلس سوریه دمکراتیک، هیات امور اجتماعی و هیات امورد داخلی در ۵ اکتبر، امروز ریاست مجلس سوریه دمکراتیک با فرمان شمار ۱۴۶ اعلام نمود که تمامی خانواده‌های سوری آواره‌ای که ساکن اردوگاه هول بوده و خواهان خروج از این اردوگاه هستند می‌توانند از این اردوگاه خارج شده و به منطقه بازگردند، خروج این افراد بعد از اتخاذ تدابیر مناسب در رابطه با آنها عملی می‌گردد."