٧ هزار بروشور برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، پخش شد

در کانتون شهبا، در چارچوب درخواست برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، ۷ هزار بروشور پخش شد.

در ۲۰ می، کنگره استار و جنبش هلال طلایی در کانتون شهبا، برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، بروشور پخش کردند.

در مدت ۴ روز، کنگره‌ استار و جنبش هلال طلایی، بیش از ۷ هزار بروشور، در محله‌های احداث، فافین، تل رفعت‌، هردو اردوگاه سردم و برخودان در کانتون شهبا و شهرک شیرآوا در عفرین اشغالی، پخش کردند.

امروز در آخرین روز این فعالیت، بیش از ۲۳۰۰ بروشور در شهرک تل رفعت‌ در کانتون شهبا و انجمن‌های مدنی، پخش شده است.

بروشورها حاوی سخنان رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان است که موضوعشان درباره‌می آزادی، دمکراسی و آزادی زنان است.

قرار بود با انجام یک راهپیمایی بزرگ به کار خود پایان دهند که این راهپیمایی به زمان دیگری موکول شد.