در شهر حسکه فعالیتی برای «آزادی عبدالله اوجالان» آغاز شد

در چارچوب کارزار آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر حسکه فعالیتی برگزار شد، در این فعالیت چادری برپا شد و ۷ روز ادامه خواهد داشت.

این فعالیت با ابتکار عمل خلق در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای عبدالله اوجالان» در شمال و شرق سوریه برگزار شد.

صدها تن از شهروندان شهر حسکه، اعضاییازمان‌های مدنی و جنبش زنان در این فعالیت حضور داشتند. این فعالیت تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

پس از ادای احترام، عضو کنگره ستار حسکه، بریتان خالد و عضو ابتکار عمل خلق، عمر شملان بیانیه را قرائت کردند.

در این بیانیه ذکر شده است که اعمال دولت اشغال‌گر ترکیه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نقض تمامی توافق‌نامه‌های بین‌المللی و استانداردهای بشر دوستانه است. از تمامی نیروهای بین‌المللی و طرف‌های ذیربط جهان خواسته شد که به این انزوا پایان داده شود.

پس از بیانیه، ریما‌ محمود به نمایندگی از جنبش و سازمان زنان سخنرانی کرد و گفت: «در مقابل خیمه‌ی مقاومت و مبارزه تکرار می‌کنیم که تا دست‌یابی به آزادی جسمانی رهبرمان به فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد، تا آخرین نفس برای بنیان نهادن پروژه‌ی دمکراتیک خلق‌ها مبارزه می‌کنیم.»

عضو انجمن کل حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د)، عبدالخانی اوسو گفت: «آزادی رهبر ما راه‌حل تمامی مشکلات جهان است. به همین سبب لازم است تمامی نیروهای بین‌المللی از این کارزار حمایت کنند.

پس از این سخنان، دیدگاه‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در رابطه با مبارزه و مقاومت و کرامت بر مبنای جنگ خلق انقلابی به نمایش در آمد.