مظلوم عبدی: در صورت حمله ترکیه برخودانی تاریخی خواهیم نمود

مظلوم عبدی در برنامه ویژه روناهی تی‌وی اظهار کرد:"ما آماده هستیم و نسبت به گذشته نیروی بیشتری برای پاسخ دادن به دولت ترک داریم. ما اذعان داریم که رژیم ترک در جنگ به پیروزی نخواهد رسید. در صورت حمله برخودانی تاریخی خواهیم کرد."

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در برنامه ویژه روناهی تی‌وی به تهدیدات رژیم اشغالگر ترک مبنی بر حمله به مناطق شمال و شرق سوریه پاسخ داد.

عبدی در سخنان خود اظهار کرد:"ما می‌خوهیم که تمامی مسائل از طریق مذاکره و گفتوگو حل شوند. تلاش می‌کنیم تا مسائل مناطق اشغالی را از طریق مذاکره حل کنیم. ما همچنین خواستار حل مسائل خود با کشورهای همسایه از راه گفتگو هستیم."

عبدی در مورد حل بحران سوریه گفت:"همه طرف‌های درگیر باید بدانند که گفتگو می‌تواند به بحران سوریه پایان دهد."

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در خصوص موضع روسیه، آمریکا و حکومت سوریه نسبت به تهدیدهای رژیم ترک گفت:"آمریکا، سازمان ملل، روسیه و رژیم سوریه تاکنون در مقابل حمله ترکیه موضع خود را بیان کرده‌اند. ما اعتقاد داریم که واکنش‌ها در اعتراض به هر حمله‌ای ادامه یابند و باید موضعی نیرومندتر اخذ کنند. باید ترکیه را وادار کنند که به توافقنامه ٢٠١٩ آتش‌بس پایبند باشد. ما به توافقنامه ٢٠١٩ پایبند بوده‌ایم، اما رژیم ترک آنرا نقض می‌کند. روسیه به ما اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهد رژیم ترک دست به حمله تازه‌ای بزند."

مظلوم عبدی از پناهجویان سوری دعوت به عمل آورد که فریب سیاست‌های ریاکارانه رژیم ترک و فتنه‌های رژیم سوری را نخورند.

مظلوم عبدی فرمانده کل ق.س.د در پایان اظهار کرد:"ما آماده هستیم و نسبت به گذشته نیروی بیشتری برای پاسخ دادن به حملات رژیم ترک را دارا هستیم. ما اعتقاد داریم که دولت ترک در جنگ به پیروزی دست نخواهد یافت. ما جنگ‌طلب نیستیم، اما درصورت حمله برخودانی تاریخی خواهیم نمود."