جان باختن ۲ کولبر و مجروح شدن یک تن در نوارهای مرزی «نوسود» و «هنگه ژال»

دو کولبر در نوارهای مرزی «هنگه ژال» و «نوسود» جان خود را از دست داده و یا کولبر نیز مجروح شد.

روز یکشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳، یک کولبر جوان در نوار مرزی «هنگه ژال» بانه با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به قتل رسید.

 در همین روز یک کولبر دیگر در نوار مرزی «نوسود» به دلیل فشار کار و ایست قلبی جان باخت.

 همچنین یک کولبر اهل مریوان در نوار مرزی «نوسود» در حین کولبری به دلیل پاره شدن تاندون پا دچار مصدومیت شدید شد.

 هویت کولبری که در نوار مرزی «هنگه ژال» بانه با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به قتل رسید، «سوران عبدی» ۲۲ ساله، اهل بانه احراز شده است.

سوران عبدی متاهل بوده و پدر یک نوزاد تازه متولد شده می‌باشد.

 در همین روز «محمد بایر محمدی»، ۴۸ ساله اهل روستای «زیران» از توابع شهر «جوانرو» در نوار مرزی «نوسود» حین کولبری دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داد.

 دو روز قبل از جان باختن محمد بایر محمدی بر اثر ایست قلبی، فرزند نوجوان او با نام «میلاد بایر محمدی»، ۱۵ ساله نیز در نوار مرزی «نوسود» حین کولبری به دلیل سقوط از کوه دچار شکستگی شدید پا شده و به شدت مجروح شده بود.

 صبح روز یکشنبه نیز یک کولبر اهل مریوان با نام «امید مرادی»، ۴۰ ساله در حین کولبری دچار مصدومیت شد. امید مرادی به دلیل داشتن یک فرزند بیمار برای تامین مخارج درمان فرزندش به کولبری روی آورده است.