مجروح شدن یک کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در سردشت

با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی یک کولبر اهل سردشت در نوار مرزی «کانی زرد» این شهر مجروح شد.

 روز یکشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۳ نیروهای نظامی در نوار مرزی «کانی زرد» سردشت به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند که در نتیجه یک کولبر اهل سردشت از ناحیه پا مجروح شد.

هویت این کولبر «ابراهیم ابراهیمی» حدوداً ۲۷ ساله اهل روستای «پاشبرد» و ساکن «نلاس» از توابع شهر سردشت توسط کولبر نیوز احراز شده است.