پژاک: کارگران با مبارزات خویش از از دست رفتن فرصت انقلابی جلوگیری کنند

حزب حیات آزاد کوردستان پژاک به مناسبت ۱ می روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر نمود و گفت‌: ‌«حضور عموم در میادین با خواست تحقق آزادی و دمکراسی، همانا تحقق آرزوهای تاریخی کارگران و زحمتکشان است.»

بیانیه پژاک به مناسبت روز ۱ می

 حزب حیات آزاد کوردستان پژاک به مناسبت ۱ می روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر کرده و گفت: «روز کارگر روز همگرایی و همبستگی اقشار زحمتکش در راستای کسب آزادی و برآوردن نظام دمکراتیک را به تمامی کارگران و زحمتکشان کردستان، ایران و جهان تبریک می‌گوییم.»

 بیانیه حزب حیات آزاد کوردستان پژاک به شرح زیر است:

«یک ماه می روز جهانی کارگر، آن نماد مبارزات شکوهمند و تاریخی کارگران و زحمتکشان در مقابل نظام سرمایه‌داری و مدرنیته بنیان‌برانداز آن، فرصتی برای به اوج رساندن مبارزات در برهه کنونی است. روز کارگر روز همگرایی و همبستگی اقشار زحمتکش در راستای کسب آزادی و برآوردن نظام دمکراتیک را به تمامی کارگران و زحمتکشان کردستان، ایران و جهان تبریک می‌گوییم.

جشن روز جهانی کارگر، جشن مبارزات آزادیخواهانه و نظام دمکراتیک بر بنیان رسیدن تمامی جامعه به همه حقوق برحق خویش است. این جشن پرشکوه آزادیخواهی را به رهبر آپو، خلق میهن‌دوست کُرد، کارگران و زحمتکشان و تمامی سوسیالیست‌ها و دمکراسیخواهان تبریک می‌گوییم. پیشاهنگ این مبارزات بی‌شک کارگران، زنان و جوانان در صف مقدم هستند. به جاست که هدف این جشن، گسترش مبارزات برای کسب آزادی و دمکراسی در تمامی جامعه ایران و شرق کردستان باشد. بدین‌مناسبت یاد و خاطره تمامی شهیدان جنبش آزادیخواهی خلقمان بویژه شهدای یک می «شهید رامان جاوید، فرات چلی، ودات آمد، آرمانج مریوان، آرگش باور و هیرش مهاباد» که بر اثر حملات هوایی رژیم ترکیه در سال ۲۰۰۸ به شهادت رسیدند را گرامی‌می‌داریم. آن شهیدان مبارزان واقعی راه زحمت و کار و زندگی بودند، آنان در مسیر آرمان وهدف تحقق عدالت و یکسانی شهید شدند، همان هدفی که امروز در روز یکم ماه می زبانزد میلیونها انسانی است که به آن باور دارند.

امروز مبارزات کارگران که مدام تحت ستم و بهره‌کشی ظالمانه قرارمی‌گیرند، از سوی نظام استثمارگر سرمایه‌داری با گسترش جنگ و خون‌ریزی پاسخ داده می‌شود. این نظام ستم‌کش که ترویج بدترین ذهنیت‌ها در قالب مدرنیته خویش را از طریق سیستم دولت‌- ملت‌های لویاتانی بر علیه جوامع جهانی به خطرناک‌ترین مرحله رسانده، در تاریخ نظیر نداشته است. کارگران در مقابل این زورگویی و ستمگری مداوم، نماد مقاومت‌های آزادیخواهانه و دمکراسی‌طلبانه هستند. دولت‌‌- ملت‌ها با تشکیل ارتش‌های اشغالگر و سرکوبگر امروز موجودیت تمامی کارگران مبارز را به خطر انداخته‌اند. هر کارگر همراه با خانواده خود و در نهایت همراه با اکثریت جامعه از سوی نظام استثمارگر سرمایه‌داری با بدترین بردگی‌ها رویارو گردانده می‌شود. در جریان مبارزات خلق‌های ایران خصوصا خلق کُرد، مسلما اولین طبقه و قشری که آماج حملات قرار می‌گیرد، کارگران و زحمتکشان هستند و این وضعیت امروز به درجه جنگ علیه تمامی جامعه گسترش یافته است. تمامی بحران‌ها تحت عناوین تورم، رکود، فقر، بیکاری، گرسنگی و تولید سودجویانه در نظام ایران امروز، مصیبت‌هایی بزرگ تحمیل شده بر کارگران است. ورای این بحرانها، فاجعه جنگ در خاورمیانه بر زندگی تمامی زحکمتکشان و آزادیخواهان در وضعیتی محشرآسا سایه افکنده است. نظام‌هایی سرسپرده چون ترکیه به اربابان سرمایه‌داری خویش وعده داده‌اند که جنگ در منطقه خصوصا علیه خلق کُرد را به اوج برسانند. امروز فراتر از بحران و ستم کار و رنج علیه کارگران، جنگی فراگیر علیه جوامع در کشورهای حاکم بر کردستان به راه انداخته شده است.

سالانه در ایران و شرق کردستان هزاران تجمع اعتراضی کارگران، زنان و جوانان برگزار می‌شود. رژیم ایران نیز بخش بزرگی از بودجه را بجای آبادانی در خدمت سرکوب آنها بکار می‌گیرد. این وضعیت را نمی‌توان صرفا نقض حقوق نامید، زیرا یک جنگ تمام‌عیار با سرکوب‌های خشونت‌بار است. جنبش انقلابی اجتماعی «ژن، ژیان، آزادی» با هدف تغییر ذهنیت و گسترش رویه مبارزات برضد نظام مرکزی سرکوب‌گر امروز همچنان ادامه دارد. این جنبش، جنبش بیدادگری کارگران در درجه نخست است.

در شرق کردستان و بخش‌های دیگر، مبارزات کارگران و زحمتکشان فراتر از یک مبارزه محدود و صرفا طبقاتی به مرتبه یک مبارزه خلقی فراگیر تاریخی پاگذاشته و جهانی گشته است. رهایی خلق تحت ستم کُرد از زیر یوغ دشمنان حاکم بر کردستان و نظام سرمایه‌داری ستم‌کش امروز در جدی‌ترین مرحله قراردارد. هرگونه سازماندهی دمکراتیک در راستای پیروزی این مبارزات بی‌شک با مشارکت فداکارانه کارگران و زحمتکشان انجام‌پذیر است. امروز فراتر از بحران کار و بیکاری و حق‌خوری علیه کارگران، تهدیدات نسل‌کشی و آسمیلاسیون  بر ضد خلق کُرد که موجودیت وی را تهدید می‌کند، جریان دارد. لذا خلقمان در مرحله‌ای سخت تاریخی قراردارد که نماد مبارزات آن کارگران و زحمتکشان هستند.

از شکنجه و زندان گرفته تا اعدام و گرسنه‌گذاشتن و گسترش مناطق محروم با هدف نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی، همه نوع جنگی علیه خلقمان در بخش‌های کردستان به راه انداخته شده است. امروز، روز مبارزات زحمتکشان جهان با هدف رهایی از ستم است که در درجه نخست با تغییر ذهنیت آغاز شده است. فراتر از مبارزه برای تغییر معیشت و زندگی روزمره، وظیفه کارگران، تغییر ذهنیت و رهایی از تهدیدات جنگ است.

«حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان کردستان، ایران و جهان و به رهبر آپو و خانواده‌های شهدا تبریک می‌گوید. همچنین یاد و خاطره شهدای بخش رسانه‌ پژاک در یک می ۲۰۰۸ را گرامی‌می‌دارد. بی‌شک تنها ضامن حفظ موجودیت خلق‌کُرد و نابودی نظام‌های فاشیست، مبارزات برحق آزادیخواهانه و دمکراتیک جنبش آزادیخواهی است. از تمامی خلق‌کُرد، خصوصا کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، روشنفکران و فعالان دعوت بعمل می‌آوریم که در روز جهانی کارگر با گسترش مبارزات بی‌امان خویش، فعالیت‌های مبتنی بر «آزادی رهبرآپو و حل مسئله کُرد» را به اوج برسانند. حضور عموم در میادین با خواست تحقق آزادی و دمکراسی، همانا تحقق آرزوهای تاریخی کارگران و زحمتکشان است. امروز همگان با اتحاد و همگرایی وظیفه دارند که از ازدست رفتن فرصت انقلابی جلوگیری کنند. اتحاد و همبستگی جوامع خصوصا در ایران و شرق کردستان تنها با پیشاهنگی کارگران، زنان و جوانان ممکن می‌گردد و آزادی طبقه کارگر با آزادی تمامی جامعه تضمین می‌گردد.‌»