ارزینجان: از همه می‌خواهیم که در کمپین ما شرکت کنند -1-

عضو شورای هماهنگی جوامع زنان کوردستان بسی ارزینجان: امسال با کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سمت انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" به استقبال امسال خواهیم رفت. از همه می‌خواهیم در این کمپین شرکت کنند.

بسی ارزینجان عضو شورای هماهنگی جوامع زنان کوردستان برای گسترش کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سمت انقلاب زنان" اطلاعیەای را اعلام کرد. ارزینجان گفت، زنان نباید اجازه دهند اردوغان انتخاب شود، زنان باید جهت‌گیری سیاست را تغییر دهند.

بسی ارزنجان، عضو شورای هماهنگی جوامع زنان کوردستان به سوالات خبرگزاری فرات پاسخ داد.

بر اساس کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سمت انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" در حوزه تحولات سیاسی روز و جنبش زنان ما باید این کمپین را چگونه ارزیابی کنیم؟ رویکرد رادیکال و برنامه ریزی ما چگونه باید باشد؟

ما ٨ مارس ٢٠٢٣، روز جهانی زنان زحمتکش برای گرامی داشت یاد و خاطر شهدای زن در مبارزە در سال ٢٠٢٢ با کمپین جدید آزادی بر اساس شعار همراە با ژن ژیان ئازادی به سوی انقلاب زنان حرکت می‌کنیم به استقبال این روز رفتیم. انقلاب ما زنان در روژآوا، از سطح فوق‌العاده‌ای که گریلاهای زن‌مان در مقاومت زاپ و آواشین بە آن دست یافته‌اند، تصمیم ما برای ترویج و ایجاد کنفدرالیسم دموکراتیک و اخیراً انقلاب زنان تحت شعار "ژن ژیان ئازادی" کە بعد از بە قتل رسیدن ژینا امینی در ایران اتفاق افتاد، سطح پیشاهنگی و ادعامندی و بعد اجتماعی‌‌‌شدن و جهانی‌شدن مبارزات آزادی زنان را به وضوح نشان داد. از این رو، در عصری کە برای زنان تاریخی است، ما این کمپین آزادی را آغاز کردیم.

ما زنان کورد در حال تصمیم‌گیری و پاسخگویی به وظیفه پیشاهنگی خود هستیم. سعی می‌کنیم تا کمپین خود را همراە با همه زنان کوردستان و خاورمیانه که علیه دولت فاشیست ترکیه هستند و با همه زنانی که در برابر سیستم مردسالار مقاومت می‌کنند توسعه و گسترش دهیم. در این زمینه، هدف ما این است که مبارزات آزادی زنان‌مان را رواج داده و آن را در همه جا گسترش دهیم، جامعه‌ای جدید برسازیم و نیروی مبارزه آزادی بشریت را با مشارکت همگانی در مبارزات اجتماعی و مبارزه زنانی که امروز در حال پیشرفت است افزایش دهیم. یکی از اهداف ما پیشبرد تدریجی هدف ایجاد کنفدرالیسم دموکراتیک زنان بر این اساس است.

ابتدا به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زنان زحمتکش، روز مقاومت و آزادی را به رهبر ما، زنان، مقاومتگران در زندان‌ها، رفقای جانباز، گریلا، خانواده شهدا، خلقمان و بشریت تبریک عرض می‌کنم. با عشق و احترام به تمامی زنانی که در این فعالیت‌ها شرکت کردند درود می‌فرستم. مقاومت ما زنان که از ٨ مارس آغاز شد و در سراسر جهان گسترش یافت، هر سال بیشتر می‌شود. امروز مقاومت ما بر اساس شعار جادویی "ژن ژیان ئازادی" نه تنها راه را برای زندگی آزاد و برابر هموار می‌کند، بلکه در برابر همه بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌های ایجاد شده توسط سیستم مردسالار، زوال و مصرف‌شدن زندگی در کل مخالف است. دربارە موضوعاتی مانند پایان دادن به خشونت علیه زنان، جلوگیری از قتل زنان، پایان دادن به کودک‌همسری و چند همسری، دستیابی به حقوق برابر شهروندی برای زنان، مبارزه با فقر زنان، حق زنان برای سقط جنین، احترام به زحتمکشی‌های مادر و مبارزە معنادار زنان در خانه، توسعه همزیستی آزادانه، دموکراتیزه کردن خانواده، توسعه زندگی اقتصادی مبتنی بر اکولوژی و تربیت فرزند، بر اساس رشد شخصیت آزاد آنها، جنبش‌های آزادی‌بخش زنان برای محقق کردن این پروژە جایگزین برای زندگی بر این اساس وظیفە و نقش خود را بە جا بیاورند. به همین دلیل است که مقاومت زنان به پیشاهنگ تمام مقاومت‌های اجتماعی، صدا و قیام ستمدیدگان و الهام‌بخش آفریدن دنیایی جدید تبدیل شده است. قیام زنان خصلتی جهانی به خود گرفته و به قیام همه اقشار جامعه تبدیل شده و مردان در قیام‌های زنان علیه ظلم، خشونت، جنگ و برده‌داری شرکت می‌کنند.

در این زمینه سکینه جانسز که برای رساندن جنبش ما به این سطح بسیار تلاش کرد، امروز نیز راپرین آمد، اوین گویی، آیسل، ناگهان آکارسل، دلال نورحق، بریوان زیلان، پیمان باگوک، ملسا موش، سارا تولهلدان، روکن قامشلو، ژیان تولهلدان، زینب ساروهان، زنارین عاموده، چیچک هارونی و همه شهدای چهار بخش کوردستان را با احترام و سپاس یاد میکنم. ما بر حمایت و تعهد خود برای ایجاد جامعه‌ای آزاد مطابق با یاد آنها تاکید می‌کنیم.

رهبر آپو، رهبری متفاوت برای زنان کورد، زنان خاورمیانه و زنان جهان است، این تفاوت از رویکرد و حل تناقض زنانه با دیدگاه استراتژیکی، نمایندگی‌کردن خط‌مشی آزادی زن، فلسفه و ایستار عملی آن در زندگی در شخصیت‌شان نشعت می‌گیرد. رهبر ما با پارادایم جامعه دموکراتیک، زیست‌محیطی و آزادی‌خواهی زن به ویژگی‌های رهبری جهانی دست یافت. وی رهبری بشریت و زنان است. به همین مناسبت، ٨ مارس، روز جهانی زن را با عشق و احترام و وفاداری، به رفیق واقعی زنان، رهبر عبدالله اوجالان، تبریک می‌گویم. رهبر ما بر اساس آزادی بیان زن و زندگی را گرد هم آورد. مهمترین برنامه جنبش زنان ما مبتنی بر گسترش اندیشه‌های رهبری و تضمین آزادی فیزیکی وی خواهد بود. آزادی رهبر ما آزادی زنان و ملت‌هاست. بر این اساس ما بر مبارزات خود می‌افزاییم تا به آزادی فیزیکی رهبری خود بینجامیم.

من با احترام به تمامی زندانیان راە آزادی در زندان‌های ترکیه و ایران درود می‌فرستم و ٨ مارس را به آنها تبریک می‌گویم. زندان شالوده سنتی مقاومت ماست. در این زمینه من به مقاومت رفقایمان کە در زیر فاشیسم سیاه قرار دارند درود می‌فرستم. فاجعه زلزله‌ای که امسال در کوردستان رخ داد بر همه مردم و زنان ما تاثیر گذاشت. بنابراین، فعالیت‌های ما برای ٨ مارس مبتنی بر حمایت از خلق و زنان در مناطق زلزله‌زده، تقسیم رنج‌ها بر اساس وحدت خلق بود. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که در کنار خلق زلزله‌زده خود هستیم. به خانواده جان باختگان این زلزله تسلیت می‌گوییم و برای مجروحان شفای عاجل آرزو می‌کنیم.

وظایف جنبش‌های زنان

زنان چه موضعی باید داشته باشند؟

جنبش زنان کورد با کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سوی انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" وقتی کە در میدان مبارزە هستیم باید نقش، پیام و وظایف استراتژیک خود را به شکلی چندوجهی و قوی بیان کند. این نقش بر اساس تقسیم کار، سازماندهی جدی، اشتغال و توسعه سیستم زنان، مکمل و یکپارچگی مشترک محقق خواهد شد.

غلبه بر مشکلات اجتماعی زنان و ایجاد جامعه‌ای جدید تنها از طریق انقلاب‌های زنان با نگرش ژنئولوژی به دست می‌آید. انقلاب‌های زنان باید دارای نظام و تشکیلات باشند. کنفدرالیسم دموکراتیک زنان، برای خلق و ادامە مبارزە زنان، شیوە سازماندهی اساسی است. چگونه قرن بیست و یکم می‌تواند به قرن زنان تبدیل شود؟ سازماندهی و مبارزه آنها چگونه پیشرفت خواهد کرد؟ زندگی نوین چگونه ایجاد می‌شود؟ کنفدرالیسم دموکراتیک زنان چگونه ایجاد می‌شود؟ زنان و جامعه چگونه باید از خود محافظت کنند؟ ما بر اساس پارادایم آزادی رهبر آپو برای این پرسش‌ها پاسخ‌های محکمی داریم. ما زنان در این زمینه صاحب عملکرد و تجربه جدی هستیم. اما کم و کاستی‌هایی نیز در زمینە استقرار سازماندهی برابر و شکل‌دهی در این تجربیات را نیز داریم. در اینجا مشکلات ما از نظر ذهنی و سیستم، نقش، پیام و وظایف زنان، برای اینکە نمی‌توانیم به وظایف خود عمل کنیم، زیر سؤال می‌رویم. از نظر راە و روش در مسیر اهدافمان ضعف‌هایی داریم.

بر این اساس، در کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سوی انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" ما بە عنوان جنبش زنان، نقش اصلی ما، آموزش، سازماندهی و فعال کردن زنان است. تا زمانیکه آکادمی‌های زنان باز نشود، نمی‌توانیم سازماندهی را افزایش دهیم. ما در حال حاضر میلیون‌ها حامی جنبش زنان داریم. با این حال، سطح سازماندهی آنها ضعیف است. ما باید این را سریعاً برطرف کنیم. ما باید اعضای سیستم زنان خود را از طریق آراسته کردن فعالیت سازمان‌دهی بسازیم. در واقع ما باید میلیون‌ها زن را که با ما هستند و با ما همدردی می‌کنند سازماندهی و آموزش دهیم. ما باید آنها را بزرگ و سازماندهی کنیم. ما باید سازمان خود را در زمینه‌های مختلف بر اساس کمون‌ها، شوراها و آکادمی‌ها، تعاونی‌ها توسعه دهیم. شکل سازماندهی کنفدرال‌ دموکراتیک با رئال سوسیالیسم متفاوت هستند. در یک سیستم کنفدرال دموکراتیک، روابط نظارتی پویا، سازنده، چندجانبه و انعطاف‌پذیر وجود دارد. مبتنی بر خودمدیریتی است. اقدامات مختلفی در شوراها تنظیم می‌شود. مقررات، برنامه‌ها، آییننامه‌های اجرایی در صورت نیاز با مبنای ایدئولوژیک ایجاد می‌شوند. هیچ چیز بروکراتیکی، خسته‌کننده یا تکراری وجود ندارد. ما در جنبش‌های زنان باید به سازماندهی توجه جدی داشته باشیم. یکی از راه‌های اصلی مبارزه در جنبش آپویی ما این است که با یکایک افراد جامعه تماس گرفته و آنها را سازماندهی کنیم. ما باید این روش را در همه جا توسعه دهیم. تشکیل کمیته‌ها، کمونها و شوراها بر اساس دفاعیات رهبری ما، آموزش و ارتباط با تعداد زیادی از زنان و ارتباط با اعضای جامعه از مهمترین جنبه‌های برنامە ما خواهد بود. اینگونه می‌توان زندگی را از نو برساخت. قبل از هرچیز باید افکار زنان روشن شود، رفاقت، عشق و اتحاد زنان حفظ شود، برنامه زنان باید قوی ایجاد شود، وحدت معنوی، ایمان، اخلاق، نشاط و آفرینش زنان تقویت شود و این روح آزادی در سازماندهی افزایش یابد.

بر این اساس، وظیفه اصلی جنبش زنان ما باید این باشد که از واحدهای کوچک شروع کنیم، آنها را آموزش دهیم، سازماندهی کنیم، روابط تشکیلاتی برقرار کنیم، آنها را متحد کنیم، آن را توسعه و در همه جا بگسترانیم. بنابراین، جنبش ما نباید مبارزه خود را از بالا، به صورت بروکراتیکی، مرکزگرا، فردگرا، اقتدارگرا و به دور از مسائل زنان آغاز کند. اگر اینطور باشد، به جای شکوفایی مبارزه آزادی، زنان را در نقش و جایگاهی قرار می‌دهند که مبارزه را تضعیف و پایان می‌دهد.

وظیفه دوم جنبش زنان ما این است که تجربیات خود را با زنان خاورمیانه و جهان به اشتراک بگذارد. زنان جهان ابتدا در کوردستان و خاورمیانه باید تجربیات خود را در اختیار همه زنان جهان قرار دهیم. برای اینکه ما زنان بتوانیم خودسازماندهی خود را در مسیر آزادی بسازیم، باید با آنها همکاری کنیم.

به اشتراک گذاری تجربیات با زنانی که می‌خواهند آزاد باشند؛ باید مبتنی بر سازماندهی، آموزش، فعالیت‌ها، توسعه مشترک فعالیت‌ها براساس ملت دموکراتیک باشد. ما با زنان خلق، عقاید و ایدئولوژی های مختلف ساکن در منطقه، سازمان های مشترکی تشکیل خواهیم داد و مبارزه خود را برای آزادی زنان گسترش خواهیم داد. نقش پیشاهنگی زنان کورد تنها از طریق مشارکت، همکاری، یادگیری و بر اساس قواعد و اصول جمعی و دموکراتیک ممکن است. با آگاهی، تلاش، ایمان، روحیه و اشتیاق فراوان می‌توان به این موارد دست یافت، یعنی ایجاد انقلاب‌ها و نظام‌های زن در سطح داخلی و جهانی میسر خواهد شد.

سوم، نحوه مشارکت ما در فعالیتهای کلی جنبش‌های آزادیبخش زنان نیز بسیار مهم است. ما زنان کورد باید هم تلاش برای مسئلە جنسیت و هم آزادی‌بخشی خلق‌مان را توام با همدیگر انجام دهیم. بنابراین، ما قویا و مؤثر در مبارزات آزادیبخش خلق خود شرکت خواهیم کرد. ما نقش و مسئولیت‌های مهمی را در کارهای عمومی انجام می‌دهیم. در این زمینه، سازمان‌ها و شوراهای زنان ما با سازمانها و شوراهای عمومی همکاری می‌کنند و در بسیاری از تحقیقات، آموزش، سازمان‌ها و فعالیت‌ها شرکت می‌کنند. در این زمینه، با این اقدام و کارزار زنان، ما باید از حق خود برای همه تحولات برای آزادی خلق خود استفاده کنیم. باید نظرات خود را به خوبی بیان کنیم، رنگ زنان را برجسته سازیم. شوراهای زنان نباید به حالت یدکی شوراهای عمومی دربیایند، بلکه باید فعالیت خود را موازی انجام دهند. تشکل‌های مستقل ما نه تنها باید در قبال مشکلات زنان، بلکه باید در همه عرصه‌های زندگی مسئول باشند. آنها باید با هویت زنان سازمانیافته در همه عرصه‌های زندگی شرکت کنند. سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک مبتنی بر ریاست مشترک و نمایندگی برابر ایجاد شدە است. سیستم ریاست مشترک یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش زنان ماست. این سیستم باید به شدت مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان چهارمین وظیفه، جنبش‌های زنان ما باید قویاً در سکوهای دموکراسی، آزادی، اکولوژی و پلتفرم‌های زحمتکشان هر کشوری که در آن قرار گرفتەاند شرکت کنند. این امر باعث بازنمایی قوی از نقش‌ها و کارکردهای جنبش‌های زنان در این حوزه‌ها می‌شود. در این چارچوب، مبارزان آزادی زن خود را مسئول تمام بحران‌هایی می‌دانند که بر بشریت وارد شده است و می‌توانند مبارزات طبقاتی، ملی و اکولوژیکی را رهبری کنند. می‌تواند با ایجاد سازماندهی‌های خودویژه یا با پیوستن به آنها در نقش پیشاهنگی فعالیت کند. به عنوان یک زن، قدرت نگریستن یکپارچه‌ای (تمامیت‌مند) به بحران‌هایی که بشریت متحمل آنست و قدرت حل آن را تقویت می‌کند.

در حالی که کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سوی انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" را گسترش می‌دهیم، برای نجات بشریت بسیار مهم می‌دانیم که با ذهن و عمل زن بطور یکپارچه، غنی، مکمل، منعطف و اصولی با تمام مبارزات دموکراسی، آزادی و مبارزات زیست‌محیطی رفتار کنیم. بتدریج زنان جایگاه قوی و تأثیرگذاری در این جنبش‌ها در سراسر جهان پیدا می‌کنند.

به عنوان وظیفه پنجم، نقش مهم جنبش‌های زنان، تغییر کاراکتر مرد تحاکم‌گرا است. مهم است که سازمان‌دهندگان زن بتوانند مردان را آموزش و تغییر دهند. در قرن ٢١، با رشد جنبش‌های آزادی، بخش مهمی از مردان وجود دارند که به آزادی زنان اعتقاد دارند و می‌خواهند خود را بر این اساس تغییر دهند. ذهنیت و عمل مردسالاری دیگر نه تنها از سوی زنان، حتی از سوی مردان و جامعه نیز قابل قبول نیست. تمرکز بر آموزش و برنامه ریزی برای بحث، تغییر و دگرگونی ذهنیت مردسالاری و رفتارهای روزمره‌ای که زنان را برده می‌سازد، حائز اهمیت است. جنبش‌های زنان نیز نقش مشابهی دارند. پایه‌های یک زندگی نوین و آزاد در شخصیت مردان و زنان آزاد تجلی می‌یابد.