ارزینجان: از همه می‌خواهیم که در کمپین ما شرکت کنند -٢-

عضو شورای هماهنگی ک.ژ.ک بسه ارزینجان: امسال با کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سمت انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" به استقبال سال نو می‌رویم. ما از همه می‌خواهیم که در این کمپین شرکت کنند.

عضو شورای هماهنگی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) بسه ارزینجان برای گسترش کمپین "همراە با ژن ژیان ئازادی به سمت انقلاب زنان حرکت می‌کنیم" فراخوان داد. ارزینجان گفت: زنان نباید اجازه دهند اردوغان انتخاب شود. زنان باید جهت و مسیر سیاست را عوض کنند.

بسه ارزینجان عضو شورای هماهنگی ک.ژ.ک به سوالات خبرگزاری فرات (ANF) پاسخ داد.

دیروز بخش اول این مصاحبه منتشر شد و امروز بخش دوم آن منتشر می‌شود.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مبارزه خلق کورد نقشەهای فاشیزم را ناکام گذاشت

حملات حکومت آ.ک.پ- م.ه.پ ادامه دارد. در این راستا موضع زنان چگونه باید باشد؟

پیشرفتهای سیاسی اخیر در باکور کوردستان، مبارزه و حضور جنبش زنان مهم است. چنان که می دانیم ائتلاف فاشیستی اردوغان- باخچلی می خواست یکصدمین سالیاد جمهوری ترکیه را با ازمیان برداشتن جنبش آزادی کورد و امید آزادی خلق کورد جشن بگیرد. همراه با این تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر جامعه ترکیه، نقض دموکراسی و آزادی را بعنوان استراتژی اساسی خود درپیش گرفته بود. اما با موضع و مقاومت رهبریمان در امرالی، با موضع جنبش آزادی مان با پرنسیپ و اراده قوی، با خودمدیریتی، با مقاومت بی مانند گریلاهایمان در زاپ و آواشین، مبارزه خلقمان در هر چهار بخش کوردستان بویژه در باکور کوردستان و تلاشهای سایر نیروهای آزادیخواه و دموکراسی طلب در منطقه، نقشەهایشان شکست خورد. فاجعه زمین‌لرزه ترکیه به یک کشتار جمعی تغییر یافت که صدها هزار نفر در آن جانش را از دست دادند. سیاست و رویکرد حکومت فاشیست ترکیه در برابر زلزله نه تنها در کوردستان، بلکه در کل ترکیه واکنش و نگرانی خلق را به همراه داشت. در خلال این زمین‌لرزه یک بحران جدی در میان ائتلاف ملت بوجود آمد که چه کسی رئیس می شود. کاندید شدن کلیچدار اوغلو که یک مهره دولت ترکیه است، به دلیل اینکه کورد و علوی بود پذیرفته نمی شد. مرال آکشنر یکی از کادرهای بالا و دولتی است. این آشکار است. کسی که در دوره قتل های زنجیرەای نامعلوم به دولت خدمت کرده و دارای مسئولیت بوده است. یک زن عادی نیست، بلکه زنی است که مخصوصا در دستگاه دولتی پرورش یافته و دیدگاه یک مرد حاکم و فاشیست را دارد. همچنان که م.ه.پ برای اردوغان تعیین شد، مرال آکشنر با خطی راستگرا و نژادپرستانه بعنوان مسئول سیاسی جەهەپه انتخاب شد. می‌خواهند جەهەپه در جبهه راست رو و نژادپرستانه باشد. در ترکیه جبهه نژادپرستی ضعیف شده است، لذا جریانات فاشیست و نژادپرست مطابق نیازشان مواضعی اتخاذ کردند و بر آن مبنا سیاست می کنند.

فاشیزم می‌خواهد کلیچدار اوغلو را کنترل کند

در این راستا وقتی مرال آکشنر کاندید بودن کلیچدار اوغلو را نپذیرفت و پیشنهاد اکرم امام اوغلو منصور یاواش را داد، احزاب زیادی به تندی اعتراض کردند و هزاران کادر حزبی استعفا دادند. موقعیت ای پارتی ضعیف شد. هوادارانش کم شدند. آکشنر به جایی رسید که از سیاست بیرون می رفت. وقتی که دید ائتلاف ملت با هزاران چپ و سوسیالیست متحد می شود و کلیچدار اوغلو نیز پیروز انتخابات می شود، با تاکتیک و حیله و با دستور دولتی، بازهم به ائتلاف پیوست.

بازگشت او به ائتلاف برای استمرار سیاست رد کردن و ازبین بردن خلق کورد است، برای کنترل کردن ائتلاف ملت و کلیچدار اوغلو که رئیس جمهور می‌شود. تلاش می کنند از دموکراتیزه شدن و پیشرفت ترکیه با حضور مرال آکشنر جلوگیری کنند.

باید این حقیقت را دید که اگر هەدەپه و نیروهای ائتلاف رنج و آزادی علیه فاشیسم موضعی جدی نشان نمی دادند و مبارزه نمی کردند، کلیچدار اوغلو نمی توانست یک روز هم علیه ذهنیت فاشیسم، بازیها و اقدامات تخریبگرانه اردوغان و باغچلی - آکشنر، مقاومت کند.

در برابر جنبش زنان کورد و جنبش زنان خاورمیانه موانع و مشکلات در ترکیه بسیارند. اردوغان با سیاست نژادپرستی، مذهبی، نکاد پرستی و توسعه عثمانیسم در خاورمیانه، برای تشکیل یک منطقه بزرگ خطرناک کار می کند. حاکمیت فاشیست اردوغان- باغچلی در توسعه و گسترش سیاست اقتدار، نژادپرستی، مرکز گرایی، اشغالگری، دشمنی با خلق و ضدیت با جامعه خودش را بعنوان یک نمونه نشان می دهد و این خط را ترویج می دهد.

تهاجم کثیفی که در روزهای اخیر در بورسا به ورزشکاران تیم آمد سپورت انجام شد، بخشی از این سیاست نابودسازی آنهاست. باغچلی بدون اینکه شرم کند یک موضع تهاجمی را نشان داد و از حملەکنندگان دفاع کرد! کاملا معلوم است که از طرف چه کسی این حمله سازماندهی شده است. فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ اینگونه در تلاش است تا شعار هواداران فنرباغچه و بشیکتاش که می گفتند "حکومت استعفا کن" را از صحنه پاک کند و خلق کورد را همواره با رویکرد نابودگری روبرو بگذارد. باشگاه آمد اسپور در مقابل این فشار و حملات تسلیم نشد. خلقمان در آمد از او دفاع کردند و به فاشیسم جوابی قاطع دادند.

زنان می‌توانند جریان سیاست را عوض کنند

به دلیل این اتفاقات سیاسی مهم باید زنان ترکیه رهبری ائتلاف رنج، آزادی و دموکراسی را به دست بگیرند و جایگاه خودشان را پیدا کنند. در دموکراتیزه کردن خاورمیانه، در توسعه یک زندگی برابر، آزاد و عادلانه، نهادهای زنان و فعالیت‌هایشان بر این اساس، در موقعیتی است که می تواند بر جریان سیاست در ترکیه تاثیرگذار باشد.

در زمان فاجعه زمین‌لرزه ترکیه، نهادهای زنان به مناطق زلزلەزده رفتند و کارهای بزرگی انجام دادند. از قربانیان این حادثه حمایت کردند.

شکست حکومت فاشیست آ.ک.پ- م.ه.پ و استعفای آن یکی از وظایف اولیه جنبش زنان است. انتخاب مجدد اردوغان به معنی موسساتی نمودن و قانونی کردن کشتار زنان، خشونت علیه زنان و نابرابری میان زن و مرد است. یکی از اهداف جنبش زنان مان که توسعه دادەایم، نابودکردن حکومت فاشیست ترکیه است. اردوغان می‌خواهد یکبار دیگر رئیس جمهور شود. باید مانع آن شویم. باید زنان ترکیه و کوردستان باهم برای انتخابات کار کنند. نه تنها برای شکست دادن اردوغان، بلکه برای اینکه بدانند چه رئیس جمهوری می‌خواهند. رئیس جمهور مورد قبول زنان چگونه است؟ باید آن را بحث کنند و نشانش بدهند. می توانند به شیوەای تشکیلاتی این کار را بکنند. بر این مبنا می توانند با کاندیدهای شایسته دیدار و گفتگو کنند. زنان باید در کنفرانس استانبول برای حقوق و آزادیهایشان مطالباتشان را مطرح کنند. صدای زنان باید شنیده شود و خواستهایشان دیده شود. باید زنان بتوانند آینده ترکیه را بر مبنای دموکراسی و آزادی تعیین کنند. در این راستا باید زنان در جبهه چپ، سوسیالیسم، زحمتکشان و دموکراسی نقش تعیین کنندەای ایفا کنند.

مشارکت سازماندهی شده و فعال زنان موجب حرکت، انرژی و پایه قوی برای دموکراسی در ترکیه می شود. در این مسیر مبارزه و تلاش زنان برای بنیاد نهادن ترکیه جدید از همه چیز مهمتر است. باید پلاتفرم های زنان بهترین جوابگوی سوال ترکیه چگونه باید باشد، باشند. در این چهارچوب باید زنان مشارکت و پیشگامی کنند.

لذا مواضع و اشتراکات سیاسی مان در عملی کردن گامهای جنبش زنان در امسال مهم‌اند. علاوه بر مسائل زنان،  نهادهای زنان باید مسائل اجتماعی را نیز مطرح کنند و به روز باشند. در کل نهادهای زنان باید دیدگاهی متحد و استراتژیک در سازماندهی، عمل و ساختار سازی نشان دهند.

حمله دولت ایران و مبارزات روژهلات

درباره فشارهای دولت در ایران و روژهلات و مبارزات زنان، انقلاب زنان در باکور و شرق سوریه و اقدامات زنان گریلا چه می‌گویید؟

تاکنون قیام روژهلات کوردستان ادامه دارد که سال پیش شروع شد و تاحالا با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" پیش می‌رود. رژیم ایران با استفاده از قدرت سرکوبش، با سیاست سرکوب و خشونت می‌خواهد خواست آزادی زنان و خلق در همه مناطق و بویژه در بلوچستان و کوردستان را کاملا سرکوب کند. به همین دلیل صدها نفر ایرانی و کورد و بلوچ که در این قیام شرکت کردند را اعدام نمودند. کسانی که در تظاهرات خیابانی شرکت نمودند را کشتند یا زخمی کردند. دهها زن کور شدند. هزاران نفر در زندانها روبروی شکنجه سنگین و اعمال غیرانسانی شدند. رژیم ایران هم اکنون با سیاست مسموم کردن دختران در مدارس و دانشگاههای ایران به شیوەای کثیف، ماهیت جنایتکارانه خود علیه زنان را به نمایش می گذارد. حکومت ایران می‌خواهد زنان را عرصه حیات اجتماعی دور کند. نمی‌خواهد زنان جوان درس بخوانند و آگاه باشند. با مسموم کردن دختران جوان و ترساندن و نگران کردنشان، درندانه ترین سیاست علیه زنان را نشان می دهد. اعمالی مانند رسمیت دادن به ازدواج دختران خردسال، حجاب اجباری و غیرفعال بودن زنان، همگی نتیجه سیاست شکستن اراده و سرکوب زنان است. می‌خواهند زنان در خانه بمانند و به مثابه خدمتکار مردان در بردگی بمانند.

همچنان که میدانیم در قیامی که بر مبنای "ژن، ژیان، ئازادی" توسعه یافت، دختران دانشجو و زنان هنرمند و روشنفکر پیشقدم جامعه بودند. تاکنون نیز پیشقدم‌اند. مابین سیاستهای دولت ایران نسبت به زنان جوان و سیاستهای طالبان نسبت به زنان تفاوتی وجود ندارد. ما به تندی این رویکرد و اعمال دولت ایران را محکوم می کنیم. دولت ایران باید این سیاستهای کثیف و فاشیستانه خود علیه خلق کورد و خلق بلوچ و نیروهای آزادی و دموکراسی خواه و زنان را متوقف کند. باید مجازات اعدام را لغو کند و سیاست تبعیض و خشونت علیه زنان پایان یابد. باید به ماهیت و فرهنگ خلقهای ساکن ایران و حقوق و آزادیهای زنان احترام بگذارد. باید تاکید کنیم که ما هرگز این سیاستها را علیه خلقها و زنان فراموش نمی کنیم. مهم نیست بعنوان زنان کورد در کدام بخش از کوردستان زندگی می کنیم. ما بەخوبی از سیاست نابودگری دولت ایران علیه خلق و زنان آگاهیم. این سیاست را قبول نمی کنیم.

ما این اعمال دولت ایران را در همه جهان آشکار و محکوم می کنیم. فراخوان ما علیه ذهنیت مردسالار درنده در ایران این است که زنان و خلق‌های ایران سازمانیابی خودویژه‌شان در همه عرصەهای حیات جمعی را تقویت کنند و پلاتفرم های آزادی مشترک تدوین نمایند. باید همه جامعه، زنان و خلق‌های ایران خود را سازمان بدهند. تنها با این کار می توانند درمقابل سیاستهای جنایتکارانه رژیم ایران بایستند. به عنوان کەژکه یکبار دیگر اعلام می کنیم که ما در جبهه زنان و خلقهای ایرانیم.

باید زنان تشکلات خودویژه‌شان را تقویت کنند

انقلاب زنان در روژآوا بیشتر پیشرفت می کند. این انقلاب الهام بخش زنان خاورمیانه و جهان است. در روژآوا برای تشکیل سیستم کنفدرالیسم زنان دموکراتیک تلاش می کنند. لازم است مبارزه کمونی، شورایی، آکادمیک و کوپراتیو زنان پیش برده شوند. باید بتوانند یک سیستم قوی برای خودشان درست کنند. خلق و زنان کورد، عرب، آشوری، ارمنی، ترکمان و چرکز در چهارچوب مدل خلق دموکراتیک، زندگی و سیستمی نوین درست می کنند. مبارزه بنیادین بر اساس رزم خلق کورد و پیشگامی زنان به سختی پیش می رود. در این راه هزاران زن فعالیت می کنند. در سال ٢٠٢٣ گامهای جنبش زنانمان با قدرت ادامه می‌یابد.

همزمان زنان روژآوا به تلاش برای توسعه یک سیستم دموکراتیک، قانون اساسی و مبارزه مشترک زنان در تمام سوریه ادامه می‌دهند.

یژا استار بر اساس اهداف جنبش زنان، به توسعه و تقویت فعالیتهایش ادامه می دهد. نیروهای یژا استار در زاپ و آواشین با موفقیت مبارزه گریلایی را انجام داده اند. خط زنان را رادیکال نمایندگی کرده ایم. در این راه مبارزه ارتش زنان مان در بنیانگذاری کنفدرالیسم دموکراتیک نقش چشمگیری داشته و به منبع الهام تبدیل شده است. در تلاشهایمان برای زندگی، مبارزه یژا استار و اقداماتشان، بسیار مهم و عمیق است.

حمله اشغالگرانه به شنگال: خودمدیریتی خیلی مهم است

در این اواخر دولت فاشیستی ترکیه به خلقمان در شنگال حمله کرد. در این حملات فرزندان عزیز ایزدیخان؛ آگری جفری، پیر چکو و نایف شمو شهید شدند. به خانواده گرانقدرشان و خلق ایزدیمان تسلیت می‌گوییم. این حملات تروریستی که پیش از ٨ مارس انجام شدند، تصادفی نبود. زمینه آزادی که خلقمان و زنان ایزدی بدست آوردەاند را دولت فاشیست ترکیه و شریک خیانتکارش حزب دموکرات کوردستان، می‌خواهند ازبین ببرند. دستوراتی که در نهم اکتبر علیه شنگال صادر شدەاند هرگز نمی پذیریم. اجرای دستورات نهم اکتبر به معنی این است که خلق شنگال و زنان ایزدی روبروی نسل‌کشی دیگری قرار میگیرند. زنان و افرادی که نمیتوانند از خود دفاع کنند و خود را اداره نمایند، همیشه روبروی نسل‌کشی قرار می گیرند. این نیز آخرین بار در ماجرای داعش دیده شد. لذا توسعه دفاع ذاتی و خودمدیریتی، خیلی مهم است. باید زنان پیشرو شنگال همه زنان شنگال را سازماندهی کنند و سیستم خودمدیریتی را از همه لحاظ تقویت کنند. شنگال تنها با مبارزه خلق مان و پیشگامی زنان میتواند خودمدیریتیش را جلو ببرد.

در باشور کوردستان آگاهی خوبی در میان زنان بوجود آمده است اما در سازمان یابی مشکل دارند. در مراکز تصمیم گیری بالا و مکانیسم استراتژیک احزاب، زنان نقش ندارند. در باشور کوردستان زنان بەجای اینکه منتظر مردان باشند، باید در تلاش برای سازماندهی خودویژه‌شان باشند. باید تشکیلات خودویژه‌شان را درست کنند. باید به طور جدی برای ایفای نقش چشمگیر در آزادی زنان خاورمیانه و جهان تلاش کنند، بویژه در عرصه اتحاد ملی زنان کورد.

باید زنان جوان خودشان را در همه جا سازمان دهند

پیامتان درباره مبارزه زنان جوان و زنان اروپا چیست؟

سازماندهی زنان جوانمان بسیار مهم است. باید این سازماندهی بر اساس شعار "با ژن، ژیان، ئازادی، پیش به سوی انقلاب زن" با قدرت پیش برود. زنان جوان باید در هر میدانی علیه ملت- دولت قرار بگیرند. در بنیانگذاری کنفدرالیسم دموکراتیک باید در همه سطوح مشارکت فعال داشته باشند. مبارزه آزادی که در همه سطوح به شیوەای فعال و رادیکال انجام می گیرد مهم است. سیستم های ملت- دولت بر اساس نابودکردن ذهنی و جسمی جوانان درست شدەاند. باید زنان جوان در همه عرصەهای حیات اجتماعی سازمانیابی خود را تقویت کنند، نیز مشارکت شان در صفوف گریلا را بالا ببرند. باید جوابی شایسته به سوال رهبریمان که "چگونه باید زیست" بدهیم.

نقش تاریخی جنبش زنان کورد در اروپا

جنبش زنان کوردمان در اروپا با تعهد، کارها و مسئولیت تاریخی خود را انجام می‌دهد. اندیشه کنفدرالیسم زنان دموکراتیک و رهبر آپو در این زمینه می تواند در جهان همگانی شود. زنان و جوانان اروپا نباید تاثیرات فردگرایانه زندگی مدرنیته سرمایەداری را بپذیرند. زنی که از مبارزه جوهری کشورش جداست و برای میهنش کار نمی کند، آزاد نیست. نمی تواند در عالم روحی خودش آرامش و خوشبختی را پیدا کند.

در این راستا لازم است جنبش زنان کورد در اروپا به شیوەای مبتکرانه، پلاتفرم و شوراهای زنان را گسترش دهند. به شیوەای رفیقانه، آگاهی و عشق خود را به همه زنان جهان برسانند. زنان جوان می توانند بەخوبی فعالیتهای زنان اینترناسیونالیست را هدایت کنند. بعلاوه لازم است زنان کورد در اروپا مبارزه برای آزادی و دموکراسی را به شیوەی استراتژیک دنبال کنند.

ژنولوژی، خبررسانی، فرهنگ و مبارزه دیپلماتیک باید ارکان مبارزه زنان ما باشد.

یکی از مهمترین کارهای این مرحله عبارتست از رشد آگاهی زنان بر اساس ژنولوژی و انجام فعالیتهای بنیادین بر این مبناست. باید همه زنان مشغول ژنولوژی شوند و بر اساس آن خود را پرورش دهند. انقلاب زنان بر اساس ژنولوژی توسعه می یابد.

بر این مبنا از روز ٨ مارس ٢٠٢٣ و اقدام امسال "با ژن، ژیان، ئازادی به سمت انقلاب زنان قدم بر می‌داریم" استقبال می‌کنیم.

هدفمان از این کار نشان دادن دیدگاهی کلی و استراتژیک برای حل معضلات بشریت و مسائل زنان و حوادث سیاسی روز است و نیز راهکار پیروزی انقلاب زنان در میان مدت و دراز مدت. برای پایان دادن به فجایع زندگی زنان و ایجاد یک زندگی آزاد، مساوی و عادلانه، زنان باید خودشان را سازمان بدهند. باید سیستم سرمایەداری جنسیت پرست و استثمارگر را با تنظیمات و ایجاد نهادهای زنان و جوانان نابود کنیم.

ما با سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک زنان، با اتحاد ملی زنان کورد، اتحاد زنان خاورمیانه و زنان جهان، مبارزه آزادی را جلو ببریم. بر این اساس یکبار دیگر ٨ مارس را به همه زنان و بشریت تبریک می‌گوییم. همه را به مبارزه آزادی فرا می خوانم که در چهارچوب اقدام "ما با ژن، ژیان، ئازادی به سمت انقلاب زن گام بر می‌داریم" در جریان است. مبارزه آزادی زنان ما امید بزرگی برای بشریت است. ما به امیدهای حقیقی جواب می‌دهیم. ما قرن ۲۱ را به قرن انقلاب زنان مبدل می‌کنیم. سال ٢٠٢٣ را به سال آزادی و مبارزه مبدل کرده و قطعا پیروز می‌شویم.