اتحادیه زنان جوان ۵ مین کنگره خود را برگزار کردند

اتحادیه زنان جوان شمال و شرق سوریه، ۵مین کنگره خود را در حسکه برگزار کردند.

۵مین کنگره اتحادیه زنان جوان شمال و شرق سوریه

اتحادیه زنان جوان در شمال و شرق سوریه با شعار ‌«با انقلاب ژن ژیان آزادی، آزاد کن رهبری را» ۵مین کنگره خود را با مشارکت ۳۰۰ نفر از اعضا در حسکه برگزار کرد. محل برگزاری کنگره با تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و شهدا آراسته شده بود. در این کنگره بی‌وقفه شعارهای ‌«ژن ژيان آزادی» سرداده می‌شد.

کنگره با انجام یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به یاد شهدا آغاز شد. سپس برنامه این کنگره قرائت شد. در این کنگره،‌ رهنمودهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نیز مطالعه شد. کنگره با ارزیابی‌های زنان جوان ادامه پیدا کرد. در این کنگره یک مستند که از سوی مطبوعات زنان جوان آماده شده بود، نمایش داده شد.

در این کنگره، ریاست مشترک هیئت جوانان و ورزش شمال و شرق سوریه، هِوا بکر سخنرانی کرد. هِوا بکر بیان کرد بسیار بامعناست که زنان جوان تحت حملات اشغالگرانه کنگره خود را برگزار می‌کنند و گفت‌: ‌«زنان جوان با نیرویی قوی، رویاهای شهدا را عملی خواهند کرد.‌»

سخنگوی کل اتحاد زنان جوان شمال و شرق سوریه،‌ بریتان روژ‌ نیز سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«ما در کنگره، کار و کنش‌های چهارساله خود را ارزیابی کردیم. موضوعات اساسی که زنان جوان با آن روبرو می‌شوند، ارزیابی شدند. ارزیابی‌ها و گفتگوهای انجام شده به تصمیمات مبدل شده و در زمان آینده عملی خواهند شد. در هرجایی که یک زن جوان وجود داشته باشد، ما در همانجا خود را سازماندهی خواهیم کرد و به کار و کنش‌های خود ادامه می‌دهیم.‌»

کنگره با نظرات و پیشنهادات ادامه پیدا کرد. سپس ۲۵ عضو برای مدیریت اتحادیه انتخاب شدند.

کنگره با سردادن شعار ‌‌‌«ژن ژیان آزادی‌» پایان یافت.