عایشه باشاران: زنان زندگی جدید را با هم می‌آفرینند

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب دیدارهای «نه به فقر زنان»، در منطقه هرکای با زنان این منطقه دیدار کرده و اظهار داشت که: این حاکمیت نمی‌تواند با هیچ وعده دیگری ما را بفریبد. ما زنان زندگی جدیدی را با هم می‌آفرینیم.

 

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب مجموعه دیدارهای «نه به فقر زنان»، غروب روز گذشته از منطقه کوجالی دیدار کرد. هیاتی که متشکل از سخنگوی این حزب، هماهنگ کننده امور زنان و اعضای دیگر مجلس زنان کوجالی بود، در منطقه هرکای از توابع کوجالی نشستی را برگزار کردند.

زندگی جدید

عایشه آجار باشاران در این نشست سخنرانی کرده و اعلام نمود که در جریان شیوع ویروس کرونا حاکمیت ا.ک.پ به دشمنی با زنان، حزب دمکراتیک خلق‌ها و کوردها دشمنی خود را ادامه داد. باشاران در سخنرانی خود در این نشست اظهار داشت که حاکمیت می‌خواهد که‌سیستم تک محور را ایجاد کند. اکنون حاکمیت نمی‌تواند با هیچ وعده دیگری ما را فریب بدهد. زندگی جدید را هم ما زنان با می‌آفرینیم.

بعد از سخنرانی سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها، زنان عضو حزب نیز سخنرانی کردند.