چتر شوراهای زنان ایزدی خواستار شرکت در راهپیمایی کلن شد

زنان عضو چتر شوراهای زنان ایزدی (SMJÊ) برای شرکت در راهپیمایی ۱۷ فوریه در کلن فراخوان دادند.

اعضا و مدیران چتر شوراهای زنان ایزدی (SMJÊ) خواستار شرکت در راهپیمایی ۱۷ فوریه در شهر کلن آلمان شدند که علیه توطئه بین‌المللی برگزار می‌شود.

در این پیام تصویری، برای تضمین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، به اهمیت حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۷ فوریه اشاره شده است.

زنان همچنین بر نقش رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای راه حل و آزادی تاکید کردند.