فعالین حوزه زنان کرکوک: زنان نقش اصلی را در پیشاهنگی مبارزات خلق کورد دارند

 زنان فعال کوردستان از مقاومت گریلا پشتیبانی کرده و می‌گویند:"زنان کورد هیچ گاه بردگی را نپذیرفته و همیشه در مقابل ستم و اشغالگری ایستاده‌اند."

در ۴۸مین سالگرد شهادت لیلا قاسم، زنان فعال باشور کوردستان درمورد قهرمانی زنان کورد در پیشاهنگی انقلاب‌های خلق کورد در راستای بدست آوردن حقوق ملی خود صحبت کرده و نقش لیلا قاسم را باارزش دانستند. همچنین در رابطه با اهمیت نقش زنان گریلا و مبارزان کورد در جنگ علیه ستمگران و اشغالگران کوردستان صحبت نمودند.

'در انقلاب‌های خلق کورد زنان نقش اساسی داشته‌اند'

سوزان عبدل عارف ملقب به سوزان کوردی، نویسنده و فعال حوزه زنان که مدت ۲۶ سال است پیشمرگ و یکی از زنان فعال اهل سلیمانیه و سرتاسر باشور کوردستان است که به‌عنوان فعال حقوق زنان کار می‌کند. او در رابطه با نقش زنان کورد در همه خیزش‌های یکی پس‌از دیگری خلق کورد با خبرگزاری فرات صحبت کرده و در رابطه با نقش زنان کورد گفت؛"در ۴۸مین سالگرد شهادت زن انقلابی کورد لیلا قاسم، به‌عنوان یک فعال حوزه زنان و یک پیشمرگ این روز را گرامی می‌دارم. زنان کورد همیشه پیشاهنگ و همکار و همدوش همسران خود و بستگان خود در تمام کارها و بازی‌های زندگی بوده‌اند. زنان در همه انقلاب‌های خلق کورد نقش اصلی داشته‌اند. به‌عنوان مثال حفصه خان نقیب و لیلا قاسم در باشور کوردستان و لیلا زانا در باکور کوردستان نمونه این زنان انقلابی و مبارز خلق کورد هستند. همچنین خواهران ما در ۴ بخش کوردستان و در کوهستان‌های کوردستان علیه دشمنان خلق ما مبارزه کرده و در راستای بدست آوردن حقوق ملی خلق مان و ایجاد یک دولت و برافراشتن پرچم کوردستان می‌جنگند."

'با اتحاد زنان می‌توانیم به کوردستان خدمت کنیم'

سوزان عبدل در رابطه با مبارزات زنان کورد در مقابل دشمنان ملت کورد اعلام نمود:"هیچ تفاوتی میان زنان در هر چهار بخش کوردستان وجود ندارد، چون کوردها یکی هستند. من به‌عنوان یک زن ملی بسیار دوست دارم همه زنان کوردستان با هم مرتبط باشند، تا با اتحاد زنان بتوانیم به کورد و کوردستان خدمت کنیم. از همه زنان انقلابی در هر ۴ بخش کوردستان تشکر می‌کنم و چشم زنان گریلا و مبارز و پیش‌مرگ را می‌بوسم و از آن‌ها تشکر می‌کنم."

'زنان کورد هرگز بردگی را نمی‌پذیرند'

این فعال زن و پیشمرگ به نیرو و اراده زنان کورد و علل قدرت اراده زنان کورد در انقلاب و مبارزات در مقایسه با زنان منطقه اشاره کرد و افزود:"زنان کورد ظلم و ستم دشمنان و اشغالگری هایی که در مقابل خاک کوردستان و خلق کوردستان انجام داده‌اند را درک کرده‌اند. به‌همین دلیل زنان کورد متفاوت از زنان ملت‌های دیگر منطقه، با اراده‌ای قدرتمند دست به مبارزه زده و در راستای بدست آوردن آزادی و حقوق ملی جنگیده‌اند. زنان کورد هرگز اسارت و بردگی را نپذیرفته اند، چه بردگی در خانواده و خانه باشد و چه توسط یک دولت اشغالگر."

'به مبارزه با اشغالگران ادامه دهید'

در پایان سوزان کوردی نویسنده و فعال و پیشمرگ پیامی به زنان کورد فرستاد و گفت:"پیام من برای زنان فعال و همه انقلابیون گریلا، شروان و پیشمرگ در سرتاسر کوردستان این است که از همه شما تشکر می‌کنم. شما مایه افتخارید، امیدوارم به جنگ و مبارزه در مقابل دشمنان و اشغالگران کوردستان ادامه دهید و هرگز از دشمن نترسید، چون حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است."

'زنان کورد در مقابل اشغالگری ایستاده‌اند'

آمنه احمد از فعالان حوزه حقوق زنان در کرکوک، در سالگرد شهادت لیلا قاسم در رابطه با پیشاهنگی زنان کورد صحبت کرده و اعلام نمود:"در سالگرد شهادت لیلا قاسم که زنی انقلابی و سیاستمدار بود، یاد او را گرامی می‌دارم. لیلا قاسم در آن دوره‌ توانسته پیشاهنگی انقلاب را برعهده بگیرد و مانند یک زن نقشی مؤثر در انقلاب آزادی خلق کورد داشته باشد. در حال حاضر می‌بینیم که انقلابیون کورد به‌ویژه زنان کورد علیه اشغالگری ایستاده و مبارزه می‌کنند که این نیز ادامه راه زنان انقلابی و مبارزی مانند لیلا قاسم است."

'لیلا قاسم پیشاهنگ انقلاب زنان بود'

آمنه احمد در رابطه با نقش زنانی مانند لیلا قاسم در مبارزات مشروع خلق کورد اظهار نمود:"هدف زنانی مانند لیلا قاسم شهادت در راستای آزادی خلق کورد و خاک کوردستان بوده‌است. نمونه لیلا قاسم به‌عنوان یک زن پیشاهنگ انقلابی سبب گسترش احساس ملی پیش همه زنان کورد شده‌است. باید لیلا قاسم را به نمونه‌ای زنده برای مبارزان و گریلاهایی که در حال حاضر در جبهه‌های جنگ هستند و برای آزادی کورد و کوردستان تلاش می‌کنند، تبدیل نماییم."

'مقاومت گریلا مقدس است'

آمنه احمد در رابطه با نقش گریلا و مبارزان در جنگ علیه اشغالگران پیامی به انقلابیون راه آزادی فرستاد و گفت:"پیام من به‌عنوان یک دختر فعال برای مقاومت زنان گریلا و مبارزان این است که کار بسیار مقدسی انجام می‌دهید، چون هدف گریلا حفظ و بدست آوردن حقوق  خلق کردح و کوردستان است و این وظیفه مقدس است و آن‌ها با بزرگی خود باید به دفاع از ملت کورد ادامه دهند."

'در سایه شهدا ما آزادانه زندگی می‌کنیم'

سارا شیخانی یک فعال دیگر شهر کرکوک در رابطه با نقش زنان در انقلاب‌های خلق کورد به خبرگزاری فرات گفت:"ابتدا در ۴۸مین سالگرد شهادت شهید لیلا قاسم به جان شهدای راه آزادی و کوردستان درود می‌فرستم. ما امروز در سایه شهدا در آزادی زندگی می‌کنیم. پیام من برای زنانی که در جبهه‌های جنگ هستند، مانند شروان‌های زن و گریلاهای زن این است که به مبارزات خود ادامه دهید، ما نیز از شما پشتیبانی می‌کنیم. همیشه زنان کورد در مبارزات مسلحانه از مردان پشتیبانی کرده‌اند و حتی زنانی که نتوانسته اند سلاح بردارند به روش های دیگری از مبارزات ملی کوردها پشتیبانی کرده‌اند."

'با روحی کوردپرور به سیاست بپردازد'

این فعال حوزه زنان همچنین گفت:"پیام من برای زنانی که می‌خواهند به سیاست وارد شوند این است که با روح کوردپرور وارد سیاست شوید و به سیاست بپردازید. امروز زمان آن فرارسیده‌است که زنان کورد در همه بازی‌های قدرت و اداره دولت و دستگاه‌ها نقش اداره کننده داشته باشند."

'مسئولیت‌پذیری ملی سبب شده ‌است تا زنان کورد پیشاهنگی را به‌عهده بگیرند'

وی همچنین به نقش و قهرمانی زنان کورد در طول تاریخ اشاره کرد و گفت:"بدون‌شک قهرمانی زنان کورد در طول تاریخ با زنان ملیت‌های دیگر منطقه متفاوت بوده‌است. زنان کورد هرگز بردگی و ظلم و ستم را نپذیرفته و سلاح به دست گرفته و به سیاست پرداخته‌اند. مسئولیت‌پذیری ملی در وجود زنان و هر فرد کورد سبب شده ‌است، زنان بتوانند پیشاهنگی انقلاب و مبارزات را در راستای بدست آوردن حقوق ملی خلق مان به عهده بگیرند."

'از مقاومت گریلا در مقابل اشغالگران حمایت می‌کنیم'

در رابطه با مقاومت گریلا در مقابل اشغالگران سارا شیخانی فعال مدنی اعلام نمود:"بدون ‌شک از مقاومت گریلا تشکر کرده و به آن‌ها می‌گوییم، به مبارزات خود ادامه دهید، چون آن‌ها در این بخش و بخش‌های دیگر کوردستان در مقابل اشغالگران از حقوق خلق کورد دفاع می‌کنند. ما زنان فعال از آن‌ها پشتیبانی می‌کنیم. حتی اگر نتوانیم از راه مبارزات مسلحانه پشتیبان آن‌ها باشیم، اما از راه شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های مدنی این کار را خواهیم کرد. زمانی‌که ما در شرایط و جوی آرام می‌توانیم به سیاست بپردازیم به دلیل دفاع این قهرمانان است."