گریلاهای یژااستار مشعل به دست نوروز را جشن گرفتند

گریلاهای یژااستار در کوه‌های کوردستان مشعل به دست نوروز را جشن گرفتند.

قبل از آغاز جشن در تونل مقاومت بیانیه‌ای مطبوعاتی قرائت شد. در این بیانیه به این اشاره شده است، باوجود این‌که در طول تاریخ ستمگرانی همچون ضحاک وجود داشته‌اند، اما قهرمانانی همچون کاوه‌ی آهنگر و مظلوم‌ها نیز علیه آن‌ها وجود داشته‌اند.

همچنین به کارزار آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد توجه کردند و اعلام نمودند: «‌این کارزار نشان داد که پارادایم رهبر آپو فراگیر شده است.»

همچنین گریلاها اعلام کردند که مبارزه از امرالی تا اروپا و از آن‌جا تا آفریقا در تمامی جهان ترویج یافته است. گریلاها نوروز را به رهبر آپو، مقاومت کنندگان زندان، مادران مقاوم، گریلا و خلق‌های جهان با روحیه‌ی «ژن، ژیان، آزادی» تبریک گفتند.

پس از اتمام بیانیه گریلاهای یژااستار مشعل به دست از تونل خارج شده و شعار سردادند و سرود مقاومت خواندند.