جنبش زنان آزاد: علیه قتل‌ زنان مبارزاتمان را ادامه می‌دهیم

جنبش زنان آزاد (ت.ژ.آ) در بیانیه‌ای قتل ژینا امینی را بشدت محکوم کرد و می‌افزاید: "ما همچون مدافعان حقوق زنان و سازمان‌های زنان مبارزه علیه قتل زنان را پی می‌گیریم و راه جانباختگان را ادامه می‌دهیم."

جنبش زنان آزاد (TJA) در رابطه با قتل ژینا امینی از سوی نیروهای رژیم اشغالگر ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه جنبش زنان آزاد آمده است:

"ژینا امینی از سوی نیروهای موسوم به 'پلیس اخلاقی' در تهران حین شکنجه به قتل رسید. در محکومیت قتل ژینا اعتراضاتی شکل گرفته و پلیس به معترضان حمله‌ور شده است. اعلام شد که رژیم ایران برای جلوگیری از بازتاب رویدادها اقدام به قطع اینترنت کرده است.

زنان در سراسر جهان به قتل می‌رسند، این ثمره نظام حاکم مردسالار است. ما قتل زنان در هرجای جهان را محکوم می‌کنیم. فراخوان ما به مبارزه سازماندهی شده است. ما همچنین به عنوان مدافعان حقوق زنان و سازمان‌های زنان راه زنان جانباخته را ادامه می‌دهیم و عمبارزه علیه قاتلان زنان را پی می‌گیریم."