کمانگر: خیزش کنونیِ زنان کاملا آگاهانه است

رُزرین کمانگر، مسئول کمیته دیپلماسی کژار با بیان اینکه رژیم ایران در تمامی عرصه‌ها به زنان حمله می‌کند و زنان هر میدانی را به میدان مبارزه و خیزش مبدل می‌سازند، گفت: زنان شرق کوردستان و ایران نشان داده‌اند که تنها زنان قربانی نیستند.

رُزرین کمانگر با اشاره به قتل ژینا امینی در تهران و اعتراضات سراسری در کوردستان و ایران اظهار کرد: زنان علیه این نظام قیام کرده‌اند تا حق خود را بگیرند.

رُزرین کمانگر، مسئول کمیته دیپلماسی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی اعتراضات زنان و جوانان در روژهلات کوردستان و ایران پرداخت.

"ذهنیت مردمحور، هیچ وقت حامی زنان نخواهد بود"

کمانگر گفت: "با حاکمیتی مواجه هستیم که تفکر آن مردسالاری و زن‌کشی است. ذهنیت زن‌ستیز از حقوق زنان حمایت نمی‌کند. زنان در شرق کوردستان و ایران هر روز با خشونت های زیادی روبرو هستند. زندان‌ها مملو از زنانی است که خواستار حقوق زنان هستند، در ایران زنان نه در خانه، نه در خیابان و امنیت جانی و روحی ندارند.

حاکمیتِ ایران، به اشکال گوناگون زنان را به قتل می‌رساند

کمانگر ادامه داد و گفت: در مریوان، شلیر رسولی در مقابله با مرد متجاوزی به نام گوران، خود را از خانه‌ی او پرتاب کرد و چندی نگذشت که در تهران شاهد حمله‌ی گشت ارشاد به ژینا امینی به بهانه حجاب بودیم، این‌ها همگی زمینه را برای خیزش کنونی فراهم ساخت. زنان در ایران، در برابر سیاست‌های تحمیلی رژیم مبارزه می‌کنند. نظام، نظامی کاملا مردمحور و زن‌ستیز است، چگونه توقعِ حمایت از حق زن را از او داشت؟ محدود ساختن زنان به محیط خانه، کودک همسری و تجاوز سیاست خود رژیم است، پس نباید از این توقع  وانتظار را داشت.

هر اندازه تهاجمات بیشتر شود، تمام خیابان‌های ایران به مکان مقاومت مبدل خواهند شد

کمانگر به قیام مردم روژهلات کوردستان و ایران پس از شهادت ژینا امینی اشاره کرد و آن را اینگونه ارزیابی کرد: اگر الان تظاهرات می‌شود دلیلش آزاد نبودن جامعه است که از مریوان شروع شد و در تهران و کل ایران گسترش یافت، در طول این ۴۴ سال اخیر نیز اعتراضات بسیاری را شاهد بودیم، این نشان از هشیاری زنان از سیاست‌های نظام دارد. همانطور که در بیانیه‌های کژار نیز اعلام گشته بود، هر اندازه که نظام هجوم آورد، زنان نیز همه‌ی عرصه‌ها را به میدان مقاومت مبدل خواهند ساخت، در شرق کوردستان و ایران، زنان به سطحی از آگاهی رسیده‌اند که برای رسیدن به هدفشان که آزادی است، بهایی بدهند به نام جان! آن‌ها بار دیگر نشان دادند که قربانی نیستند و پیشاهنگی برساخت حیاتی آزاد، جامعه‌ای آزاد و آینده‌ای روشن را برعهده گرفته‌اند.

ژن، ژیان، آزادی

شعار «ژن، ژیان، آزادی» [زن، زندگی، آزادی] سه واژه است که معنای عمیقی را در خود می پروراند. سه واژه‌ای که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند و ریشه‌ی زندگی را به زن برمی‌گرداند. کوردستان دارای فرهنگ و تاریخی بسیار کهن و عظیم است که حقیقتی در آن نهفته، زنان با سردادن این شعار بار دیگر این حقیقت نهفته را آشکار ساختند و فریاد می زنند سرچشمه‌ی زندگی، زن است. حال در سراسر جهان این شعار سرداده می‌شود. در سراسر ایران نیز به تبع این شعار، شعار مطرحِ خیزش‌های اخیر بود. زنان بار دیگر بیان داشتند که «ما درد مشترکی هستیم به نام زن، هدف مشترکی داریم به نام آزادی و تاریخ مشترکی داریم بنام تاریخ مبارزه و مقاومت.»

برای نیل به پیروزی باید حامی یکدیگر باشیم

رُزرین کمانگر مسئول کمیته دیپلماسی کژار در خاتمه اظهار کرد: خلق‌ها به شدت از نظام ایران نفرت دارند و نه تنها سکوت نمی‌كنند بلکه قیام را آغاز کرده‌اند. آنچه که مهم است حمایت این قیام‌هاست تا که به نتیجه و پیروزی برسند. برای پایان بخشیدن به ذهنیت مردسالار، لازم است زنان پیشاهنگی نمایند. اگر امروز متحدانه در برابر این تهاجمات مبارزه ننماییم، فردا این ذهنیت زن دیگری را در مکانی دیگر مورد هدف قرار می‌دهد. پس لازم است متحدانه عمل نماییم.