کنفدرالیسم جوامع کوردستان: باید رهرو مسیر ملی ماموستا ابراهیم احمد باشیم

کنفدرالیسم جوامع کوردستان: ماموستا ابراهیم احمد مکتب فکری بزرگ سیاست، ادبیات، انقلابیگری و اخلاق کوردایتی است. پیمان می‌بندیم که تا تحقق  اهداف و آرمان‌های ابراهیم احمد گرانقدر مبارزه را ادامه دهیم.

کنفدرالیسم جوامع کوردستان در خصوص بیست و یکمین سالگرد درگذشت سیاستمدار نامی کورد، ابراهیم احمد بیانیه‌ای را منتشر کرد.

متن پیام ک.ج.ک به شرح ذیل است:

"در بیست و یکمین سالگرد درگذشت شخصیت انقلابی، نویسنده و روشنفکر بزرگ خلقمان، ماموستا ابراهیم احمد، یاد و خاطره وی را گرامی داشته و پیمان می‌بندیم که آرمان‌ها و اهداف وی را تحقق بخشیم.

ماموستا ابراهیم احمد مکتب بزرگی از سیاست، ادبیات، انقلابیگری و اخلاق کوردایتی است. او توانست با اندیشه و تفکر خود دگرگونی‌های بزرگی را در مبارزه ملی و آزادیخواهانه جنوب کوردستان ایجاد کند. توانست برای تفکر و سیاست در قامت یک رهبر، تجدید سازمان و پیشرفت را محقق کند.

ماموستا ابراهیم احمد از یک طرف در مقابل نیروهای اشغالگر کوردستان دست به مبارزه زد و از طرف دیگر با جسارتی بزرگ در مقابل ارتجاع در میان جامعه کورد، مبارزه‌ای بی‌امان را به پیش برد. توانست تغییرات بزرگی را در میان جامعه، فرهنگ، ادبیات و سیاست کوردی ایجاد کند.

در نتیجه تلاش‌ها و مبارزات ماموستا ابراهیم احمد، زنان، جوانان، روشنفکران، طبقات و اقشار مختلف اجتماعی کورد در جنوب کوردستان به مبارزه آزادخواهانه ملی پیوستند. هم اکنون نیز تاثیر تغییرات و تجدید سازمانی که ماموستا ابراهیم احمد پیشاهنگی و رهبری آن را بر عهده داشت، در سیاست و جامعه کوردی مشخص است. یکی از ابعاد دیگر و مهم مبارزه ماموستا ابراهیم احمد فرا رفتن از ذهنیت بخش گرایانه و پیشبرد سیاستهای ملی در تمامی بخش‌های کوردستان بود. به همین دلیل با تمامی نیروهای سیاسی در تمامی بخش‌های کوردستان دوستی و ارتباطات خود را گسترش بخشید و از آنها حمایت به عمل آورد. خصوصا که با تفکر و موضع خود در خصوص مبارزه آزادیخواهانه خلق کورد در شمال کوردستان، ان را به عنوان مانیفستی ملی، دمکراتیک و نشان‌دهنده مسیر برای هر نیروی میهن دوست و آزادیخواه می‌دانست از آن حمایتی نمود. در این چارچوب دوستی بین ماموستا ابراهیم احمد با رهبر آپو، واجد بعدی عمیق و تاریخی، فرهنگی و فکری بوده است و دستاوردهای بسیار مهمی را برای خلق کورد رقم زده است، یکی از مهمترین این دستاوردها، تاسیس کنگره ملی بود که نقش اتحاد ملی و دمکراسی برای خلق کوردستان را ایفا می‌کند. در مرحله کنونی که در هر چهار بخش کوردستان در معرض حملات اشغالگرانه قرار دارند، بازگشت به افکار و اندیشه‌های ماموستا ابراهیم احمد، به اندیشه‌های ملی و میهنی، می‌تواند نشان‌دهنده مسیر و راه بوده و نیرویی برای حل تمامی مسائل و مشکلات و موانع به شمار رود.

ما جنبش آزادیخواهی کوردستان، خود را به عنوان رهرو مسیر میهن‌دوستی و ملی ماموستا ابراهیم احمد می‌دانیم. ما به احساسات و دوستی و رفاقت وی با رهبر آپو پایبندیم و در آخر بار دیگر یاد و خاطره ماموستا ابراهیم احمد را گرامی می‌داریم، پیمان می‌بندیم که تا تحقق آرمانهای ماموستای گرانقدر، مبارزه و تلاش‌های خود را ادامه بدهیم."