مرگ مشکوک یک زن در آمد

در منطقه فارقین آمد یک زن ١٩ ساله به نام فاطمه گل سابروک، به طرز مشکوکی جانش را ازدست داد.

در فارقین آمد یک زن جوان نابینا به نام فاطمه گل سابروک به طرز مشکوکی جانش را ازدست داده است.

گفته می‌شود که گویا فاطمه گل از بالکن منزلش در طبقه ششم سقوط کرده است.

سابروک که به شدت زخمی شده بود به بیمارستان منتقل شد، اما علیرغم تلاش پزشکان جانش را از دست داد. جنازه‌ی او برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی آمد برده شد.