ریحان لوقو: ما در یک روز تاریخی، کنگره ای تاریخی برگزار کردیم

ریحان لوقو، عضو هماهنگی کنگره ستار، درباره برگزاری نهمین کنگره این سازمان اعلام نمود تجربه مبارزات را با شعار ژن، ژیان و ئازادی تلفیق کرده و کنگره ای تاریخی رابرگزار کردەاند.

کنگره ستار نهمین کنگره خود را با شعار با روحیه مبارزه زنان انقلابی، انقلاب ژن، ژیان، ئازادی را به پیروزی برسمی رسانیم در مرکز فرهنگ و هنر معاصر در شهر حسکه با مشارکت صدها نمایندە برگزار کرد. نمایندگان کورد، عرب، ارمنی، سوری، چرکس، ترکمن و ایزدی در کنگره شرکت کردند و جنبش های کوردستانی و بین المللی مانند KJK نیز پیام هایی را برای کنگره ارسال کردند.

ریحان لوقو، عضو شورای هماهنگی کنگره ستار، در مورد کنگره نهم و سازماندهی زنان با خبرگزاری فرات گفتگو نمود. ریحان لوقو درباره این کنگره گفت: امروز یک روز تاریخی برای ما زنان است. امروز سالگرد تٲسیس کنگره ستار و نهمین کنگره ماست. ما دو رویداد تاریخی را در یک روز گرد هم آوردیم. ما به ویژه این کنگره را که با فلسفه ژن ژیان ئازادیِ معمار آزادی رهبر آپو برگزار شد، جشن می گیریم. ما امیدواریم در 2 سال آینده مبارزات و سازماندهی زنان را تقویت کنیم.

پس از برگزاری کنفرانس شهرها، شهرک ها و کانتون ها، با بسیاری از طرف ها گفتگو و بحث های بزرگی داشتیم. به این ترتیب در این باره سخن گفتیم که ما چقدر می توانیم فعالیت های خود را علیه ذهنیت های حاکم تقویت کنیم. ما با تشکیلات، قدرت و فلسفه رهبر آپو که خود را با آن پرورش داده ایم، پاسخی به ذهنیت مردسالار خواهیم بود. ما به منظور تقویت فعالیت زنان در انقلاب شمال و شرق سوریه، کنگره ای پر شور برگزار نمودیم. درباره اینکه این کنگره چه زمانی برگزار شود، خیلی بحث کردیم. هنگامی که حملات دولت ترکیه افزایش یافت، تصمیم گرفتیم که کنگره خود را برگزار کنیم و بگوییم شما هر چقدر هم بخواهید اراده زنان را بشکنید، ما این نقشه ها را به شیوە ای نیرومند و سازمان یافته خنثی خواهیم کرد. در این کنگره فعالیت های 2 سال اخیر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

زنان همه اتنیک ها در کنگره شرکت کردند

ریحان لوقو، عضو هماهنگی کنگره ستار، با بیان اینکه هزاران زن از شمال و شرق سوریه به این کنگره پیوستند، گفت: زنان کورد، عرب، سوری، ترکمن، چرکس و ایزدی، روشنفکران، نویسندگان و همچنین سوسیالیست هایی بسیاری از آنان زن بودند، به کنگره پیوستند.  همزمان زنانی از دمشق، حلب، لبنان، جنوب کوردستان و اروپا نیز در این کنگره شرکت کردند.

لوقو به انقلاب روژهلات کوردستان اشاره نمود و گفت: ما از طریق این کنگره می خواستیم به روژهلات کوردستان این پیام را بدهیم که اکنون انقلابی به رهبری زنان در جریان است. این انقلاب پیروز خواهد شد. ما به عنوان جنبش زنان از این انقلاب حمایت می کنیم و کنگره خود را به انقلاب ژن، ژیان و ئازادی تقدیم می کنیم. با این کنگره تصمیم می گیریم که بتوانیم در آینده هرآنچه از ما خواسته می شود را انجام دهیم. مبارزه اصلی ما تضمین آزادی فیزیکی رهبر آپو است. تا آزادی جسمانی رهبر آپو ما در میدان خواهیم بود. این تصمیم در کنگره ما به شدت مورد بحث قرار گرفت. همچنین در مورد شرق کوردستان، سازماندهی زنان و واکنش های تشکل ها و انقلاب های زنان در جهان، تقویت و نقش آفرینی بیشتر آن صحبت شد.

ما برای کل سوریه، کوردستان، خاورمیانه و انقلاب زنان مبارزه می کنیم

ریحان لوقو، عضو هماهنگی کنگره ستار، با بیان اینکه آنها نه تنها برای شمال و شرق سوریه، بلکه برای تمام سوریه، کوردستان، خاورمیانه و انقلاب زنان در جهان تلاش می کنیم، ادامه داد: از آنجا که امروز در سراسر کوردستان با شعار ژن ژیان ئازادی، رهبری زنان به یک جنبش ملی تبدیل شده است، بنابراین ما باید این روحیه و شعار انقلابی را به همه کشورها و جنبش های زنان برسانیم. ما باید با برخودانی به رهبری زنان کوردستان به سمت یک برخودان سازمان یافته حرکت کرده و آن را رهبری کنیم.

ریحان لوقو در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اظهار داشت: در کنگره ستار صرفا زنان کورد حضور ندارند، علیرغم پیشگام بودن زنان کورد؛ زنان عرب، آشوری، ترکمن و چرکس نیز حضور دارند، زیرا زنان کورد پیشگام بودند. به همین دلیل، جامعه عرب در منطقه نقش رهبری را برای همه کشورهای عربی و زنان عرب ایفا می کند.  همانطور که ما به عنوان زنان کورد پیشگام اتحاد ملتها شدیم، زنان عرب نیز باید پیشگام همه زنان عرب و سایر زنان باشند. زنان سوریه نیز باید پیشگام و رهبر همه زنان باشند.

ریحان لوقو، عضو هماهنگی کنگره ستار در خاتمە اظهار داشت:  کوما ژنین بلند KJK نیز پیامی به کنگره آنان ارسال کردە است؛ پیام KJK پیام مهمی برای بنیاد نهادن و دستاوردها بود. ما از آنها می خواهیم در این کنگره شرکت کنند.  بزرگترین آرزوی ما این بود که رفقایمان از KJK در این کنگرە شرکت کردە و به ما بپیوندند. متاسفانه آنها نتوانستند بیایند، اما پیامی امید بخش ارسال کردند. از سوی دیگر پیام هایی از طرف همه شوراها و نهادها ارسال شدە است. پیام هایی از طرف جنبش های زنان در کشورهای مختلف آمده است. این پیام ها به کنگره تقدیم شده اند. همه آنان در پیامشان اعلام نمودند که پیروزی انقلاب زنان، پیروزی همه زنان جهان است.