'ساختار حاکمیت در ایران ماهیت شدیدأ زن‌ستیزانه‌ای دارد'

یک فرمانده نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان در مطلبی می‌گوید معضلات جاری جهانی در رابطه تنگاتنگ با تحت ستم بودن زنان است، چون چرخەی گیتی و روح زن در تماس مستقیم با یکدیگرند.

روکن مهاباد از فرماندهان ه.پ.ژ در مطلبی که سایت کژار آن را منتشر کرده است مبارزات تاریخی زنان تا دورە معاصر را مورد بازبینی قرار داده و به جمله ای از رهبر عبدالله اوجالان اشاره می‌کند که گفته بود، «ریشه امروز در تاریخ نهفته است.»

روکن با تصریح آنکه بدون بازگشت به تاریخ نمی‌توان تحلیلی از علل اتفاقات کنونی ارائه داد، می‌افزاید: در مباحث تاریخی انسان‌های دورە نوسنگی وحشی قلمداد شده‌اند، در حالی که تحقیقات باستان‌شناسان نشان می‌دهد نقش اصلی و مترقی زنان در آن دوره تا چه اندازه پررنگ بوده. حقیقتی که مردان فرادست همواره سعی کرده‌اند آن را در تاریخ پنهان کنند. اما در یک قرن اخیر رهبر آپو که مردسالاری را ابتدا در وجود خود کشت، اقدام به نگارش تاریخ نانوشتەی زنان کرد که میراثی ماندگار برای تاریخ آزادی زن است.

این فرمانده ه.پ.ژ اضافه می‌کند: "به وضوح می‌توان دید که زن با زاویەای که از آن به حیات، طبیعت، آزادی و عدالت می‌نگرد در واقع سازندەی زندگی و پرچمدار آن بوده اما این سئوال در ذهن شکل می‌گیرد که زن چگونه از پیشگامی در بدو تاریخ به بزرگترین بردەی روزگار در سرتاسر جهان بدل شد؟ پاسخ به این پرسش، مهم خواهد بود."

روکن مهاباد در مقاله خود رویکرد جهان سرمایه‌داری که تحت نام آزادی، بدن زن را چون متاعی برای رفع نیازهای مرد پیشکش می‌کند را زیر سوال برده و می‌نویسد بحران های کنونی در سطح جهان در رابطه مستقیم با وضعیت نامناسب زنان است. چون چرخەی گیتی و روح زن در پیوند با یکدیگر بوده و درهم تنیدەاند.

او به عزم راسخ زن علیرغم همه تلاش‌هایی که برای نگه داشتن زنان در سایه مردان انجام می‌شود پرداخته و می‌نویسد سرمایه‌داری به دنبال ذوب دستاوردهای مبارزات زنان، منزوی‌سازی آنها و جلوگیری از نقش‌آفرینی موثر زنان در تمام عرصه‌های زندگی است.

روکن مهاباد در ادامه به بحرانی تر بودن وضع زنان در خاورمیانه که زمانی مهد تمدن و مرکز معنوی جهان بود اشاره کرده و می افزاید نظام سرمایه‌داری که مادیات برای آن اولویت نخست را دارد، تعلق خاطر نسبتا بالای اجتماعات خاورمیانه به مذاهب را برای دستیابی به مطامع خود مورد استفاده قرار می‌دهد.

فرمانده ه.پ.ژ در مقاله‌اش به وجود سرزمینی مهم به نام کوردستان در خاورمیانه و تقسیم استعماری جغرافیای آن به چهار بخش اشاره کرده و یادآوری می‌کند کوردها برای حفظ هویت و زندگی آزادانه در خاک خویش قیام‌های بزرگی انجام داده‌اند که کشتارهای بزرگ از سوی نیروهای فرادست همراه بوده است.

او خاطرنشان می‌کند بخشی از سرزمین کوردستان درون ایران، بخشی درون ترکیه، بخشی درون عراق و بخشی در سوریه قرار گرفته و حکومت ایران شریک نسل‌کشی چند جانبەی خلق کورد است.

روکن مهاباد با یادآوری قدمت حکومتداری در ایران که با ساختاری مردسالارانه به ٢۵٧٠ سال قبل بازمی‌گردد، می‌گوید حکومت در تمامی ادوار تاریخی علیه خلق‌های ایران که سعی در حفظ هویت‌های فرهنگی خویش کرده اند تدابیری اخذ کرده و به دنبال حذف و استحاله اجتماعات با اعمال سیاست نسل‌کسی سیاسی بوده است.

او به اعدام مخالفان و تلاش برای مرعوب ساختن مردم از سوی حکومت فعلی ایران جلب نظر کرده که به غیر از حلقه نزدیکان به خویش، هیچ کس دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد.

فرمانده ه.پ.ژ به خاطر می‌آورد که خیزش خلق‌ها علیه حکومت شاهنشاهی که همکار قدرت‌های امپریالیستی بود، ناگهان بنام انقلاب اسلامی معرفی و به اقدامی علیه جامعه به دست خود جامعه بدل شد. طی این روند، همه آزادی‌ها ممنوع و سوسیالیست‌ها و دمکرات‌ها به چوبه دار آویخته شدند.

روکن مهاباد به ریشه آریایی اکثر اجتماعات ایران و بقای فرهنگ مادرسالاری و نقش مهم زنان از جمله در نواحی کوردستان اشاره کرده که تحت نام انقلاب اسلامی هدف هجوم قرار گرفت.

او به تحمیل قوانین شرعی به کل جامعه، اجباری شدن حجاب و نادیده گرفتن خواست زنان تحت لوای دین اسلام پرداخته و می‌گوید زنان را در چادر پیچیدند چون او را موجب گناه و موجودی نفرین شده قلمداد کردند.

روکن مهاباد به شرایط کاملا برعکس مردان که از هر نوع حقی شامل آنها شد اشاره کرده و می‌گوید هر حقی به مردان داده شد اما حق زندگی را از زنان گرفتند. تمامی عرصە‌ها بر زنان تنگ شد و چهاردیواری خانه‌ها را برای زنان در نظر گرفتند. دختران خردسال را مجبور به ازدواج کرده یا به تعبیری فروختند. هر مرد می‌تواند چند همسر اختیار کند و فرهنگ صیغه که طی آن یک مرد می‌تواند چند ساعت یا چند مدت یک زن را به همسری بگیرد و هر وقت خواست رهایش کند، قانونی شد.

فرمانده ه.پ.ژ می‌گوید: "حکومت ایران سعی در جلوگیری از آگاهی زنان دارد و می‌خواهد آنها وضع موجود را همچون تقدیر بپذیرند. طبق قانون، زنان سنگسار می‌شوند اما مردان به هیچ جرمی سنگسار نخواهند شد. زن منشا شر و تحریک کننده مردان به ارتکاب گناه معرفی می‌شود. یک زن قبل از اعدام اگر به تعبیر مسئولان یک دختر باشد، از سوی یک مرد مأمور دولت مورد تجاوز قرار می‌گیرد."

روکن مهاباد برخوردهای ضد انسانی مردسالارانه به نام اسلام را رد می‌کند و می‌گوید ساختار حکومتی که هیچ دری برای آزادی زن باز نگذاشته و ناقض حقیقت است، گندیده و بوی بسیار بدی می‌دهد.