صدها زن در لندن ٨ مارس را با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" گرامی داشتند

زنان با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" در شهر لندن پایتخت انگلیس ٨ مارس روز جهانی زنان زحمتکش را گرامی داشتند و سیاستهای زن‌ستیزانه دولتهای ایران و ترکیه را محکوم کرده و خواهان آزادی زینب جلالیان شدند.

دیشب ساعت ١٨:٣٠ در لندن پایتخت انگلیس برای گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زنان زحمتکش، زنان انترناسیونالیست از ملیتهای متفاوت، با مشارکت جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان(ک.ژ.ا.ر)، شورای زنان جهان، جوانان انقلابی و زنان آزادیخواه، تجمعی اعتراضی برپا کردند.

پیام زنان روژهلات کوردستان و شورای زنان و جوانان انقلابی توسط سونیا کریمی و بَفرین با زبان انگلیسی برای حضار قرائت شد.

در پیام زنان کورد بە نقش زنان کورد در تاریخ اشاره شد و اعلام گردید که زنان کورد امروز، انقلابی و گریلا هستند و برای آزادی یک خلق مبارزه می‌کنند و مبارزه زنان کورد به اراده و الهام برای تمام زنان جهان مبدل شده است.

در ادامه یاد جانباختگان قتل‌عامهای پاریس را گرامی داشتند و قتل‌عام‌ها را محکوم نمودند.

همچنین در پیامهایشان به نقش زنان سیاسی، روزنامەنگار و سایر عرصەها اشاره کردند که این زنان در ایران زندانی و شکنجه می‌شوند و در خطر اعدام هستند. همزمان زنان در ترکیه با همان ذهنیت دولتگرا از طرف فاشیسم دولت ترکیه روبروی زندان و شکنجه روانی می‌شوند و نیز توسط قاتلین مرموز ترور می‌شوند.

در ادامه تجمع ضمن مطرح کردن مطالبات گوناگون جهت تحقق حقوق زنان، خواست آزادی فعال سیاسی کورد زینب جلالیان مطرح شد که در زندانهای جمهوری اسلامی زندانی است.

زنان پلاکارت‌هایی با مضمون شعار "ژن، ژیان، ئازادی" را با زبانهای کوردی، انگلیسی و لاتینی بعنوان شعار ٨ مارس بلند کرده بودند.

این تجمع تا ساعت ٢٠:٠٠ ادامه یافت و با آهنگ و شادی به پایان رسید.