یگان‌های زنان شنگال در کارزار «برعلیه قتل‌عام زنان به صدای خوددفاعی مبدل شو» مشارکت کرد

ی‌ژش در کارزار «برعلیه قتل‌عام زنان به صدای خوددفاعی مبدل شو» مشارکت کرد و اعلام کرد که آمادگی دارند به هرگونه حمله و ستم جواب لازم را بدهند.

یگان‌های مدافع زنان شنگال (ی‌ژش) بیانیه‌ای داد و اعلام کرد در کارزار «برعلیه قتل‌عام زنان به صدای خوددفاعی مبدل شو» که مورخ ۸مارس از طرف جنبش زنان ایزدی (تاژه) اعلام شده بود، مشارکت کرده است.

در ابتدای این بیانیه به کارزار تاژه درود فرستاده شده و به نقش زنان برای دفاع از فرهنگ، افکار و باورداشت جامعه اشاره شد.

ی‌ژش اعلام کرد که دشمن، این ایستار شرفتمندانه زنان را هیچگاه نپذیرفته و بدین دلیل به حملات دست می‌زنند.

این بیانیه قتل‌عام ۳ آگوست در شنگال را خاطرنشان ساخت و گفت: «دیروز زنان ایزدی، امروز هم زنان افغانستان و فلسطین با واقعیت مردسالاری روبرو می‌شوند. اما دشمن تمامی زنان مثل یکدیگر هستند. برای تمام آنان، زنان تنها وسیله‌ای برای استفاده کردن است و می‌تواند او را به قتل رسانده و یا به او تجاوز کنند. امروزه هم با همان نگرش سلطه‌گرانه به شیوه‌ای غیر اخلاقی به اراده زنان حمله می‌کنند.»

ی‌ژش اشاره کرد که سلطه‌گران از نیرو و مبارزه زنان می‌ترسند و اینچنین ادامه داد: «بدلیل اینکه دشمن زنان، خود هم می‌بینند که زنان دیگر صاحب اراده هستند و سرنوشتی که برای آنان تعيين شده را قبول نمی‌کنند، به زنان حمله می‌کنند.»

در این بیانیه به ویژه به ایستار زنان ایزدی اشاره شد که در گذر تاریخ هیچگاه در برابر سلطه‌گری سرتعظیم فرود نیاورده‌اند.

در رابطه با اهداف این کارزار اطلاعات زیر به اشتراک گذاشته شدند:

«اساسی‌ترین هدف این کارزار اینست که تمامی زنان درمقابل هرگونه حملات ایستادگی کنند، اتحاد زنان را بنا نهند و ظلم موجود را ریشه کن کنند. برهمین اساس ما به مثابه ی‌ژش مشارکت خود در کارزار «برعلیه قتل‌عام زنان به صدای خوددفاعی مبدل شو» را اعلام می‌داریم.

در پایان این بیانیه بیان شد که آنان آمادگی دارند به هرگونه حملات به زنان جواب مناسب را بدهند.

ی‌ژش همچنین گفت: «ما براین باوریم که این کارزار تمام حملات را شکست خواهد داد و آزادی تمام زنان را عملی خواهد ساخت.»