"ژن، ژیان، ئازادی" در کنفرانس کورد در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گرفت

در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی کورد که در پارلمان اروپا برگزار شد، جنبش جهانی "ژن، ژیان، ئازادی" به پیشاهنگی زنان کورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین جلسه این همایش که دو روز است ادامه دارد به مبارزه زنان اختصاص داشت. مجری این نشست، نشه اوزگَن، مردم‌شناس آلمانی، از زنان پیشگامی که برای آزادی زنان در تاریخ‌ها و جغرافیاهای مختلف مبارزه کرده‌اند، یاد کرد و گفت: دولت فقط با دولت‌ها صحبت می‌کند، ما می‌خواهیم جهانی را آماده کنیم که زنان با زنان صحبت کنند.

در حالی که اوزگَن از زنان در کوردستان و ترکیه خواست تا سازماندهی کنند، همچنین از زنان از سراسر جهان خواست تا "با هم کنفدرالیسم دموکراتیک زنان جهان بسازند".

مریم فتحی از اسپانیا به نمایندگی از انجمن زنان آزاد روژهلات کوردستان با عنوان «ژن، ژیان، ئازادی» به مثابه یک پارادایم آزادی سخنرانی کرد.

فتحی با بیان اینکه نظام جنسیت‌گرا همواره زنان را هدف قرار داده است، تاکید کرد: رژیم ایران در 40 سال گذشته رژیمی زن‌ستیز بوده است.

فتحی با تاکید بر اینکه 40 سال است زنان در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، گفت: زنان مبارز در کوردستان شعاری را که در پیش گرفته‌اند را به شعاری بین‌المللی تبدیل کرده‌اند. حتی به یک شعار جهانی تبدیل شده است. وی گفت: اکنون زنان در هر گوشه جهان با این شعار خشم خود را از دولت ایران ابراز می‌کنند.

فتحی در ادامه اظهار کرد: انقلابی که اکنون در خیابان‌های ایران می‌بینیم در واقع نتیجه سه فعالیت مهم سیاسی است. اول از همه زنان و جوانان و سپس کارگران به خیابان‌ها آمدند. فتحی با بیان اینکه مردان نیز از زنان حمایت می‌کنند، گفت: در ایران شاهد تغییر ذهنیت در این زمینه هستیم.

مریم فتحی با اشاره به بسیاری از مشکلات مختلف ایران از جمله محیط زیست، بر مقاومت مداوم علی‌رغم شکنجه، اعدام و حملات مسموم‌سازی تاکید کرد.

فتحی به مبارزات زنان کورد اشاره کرد و گفت که جنبش کوردستان خلق‌ها را به پا خاست.

اوین اینجیر، عضو پارلمان اروپا از گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، تحت عنوان "همبستگی بین‌المللی موجود - ایجاد اتحاد زنان" سخنرانی کرد.

اینجیر سخنان خود را با این جمله آغاز کرد: ما چیزهای زیادی داریم که می‌خواهیم بگوییم. اینجر با بیان اینکه او گزارشگر پارلمان اروپا در مورد فلسطین است، گفت: حقوق کوردها بخشی از حقوق بشر و بخشی از قوانین بین‌المللی است. ما نمی‌توانیم یک رویکرد انتخابی داشته باشیم. اینجیر گفت که مهم نیست در کجا نقض حقوق بشر رخ می‌دهد، باید با آن مبارزه کرد.

اینجر با بیان اینکه زنان کورد همیشه در خط مقدم مبارزه برای دموکراسی و آزادی بوده‌اند، با بیان این که "ژن، ژیان، ئازادی سه کلمه بسیار مهم هستند" به تأثیر آن توجه کرد.

اوین اینجیر با تاکید بر اینکه آزادی زنان آزادی بشریت است، گفت: ما می‌گوییم که زنان نیز باید به موازات فراخوان برای اتحاد پرولتاریا متحد شوند.

اینجیر با بیان اینکه 8 مارس نباید فقط یک روز باشد، تاکید کرد: باید همبستگی و مبارزه را با این جمله که "یک روز کافی نیست، زیرا فشار هر روز تجدید می‌شود" بیشتر کرد.