بیست و یکمین سالگرد شهادت یک زن انقلابی؛ غربتعلی ارسوز

​​​​​​​امروز هشتم اکتبر سالگرد شهادت روزنامه‌نگار انقلابی، غربتعلی ارسوز است

امروز هشتم اکتبر سالگرد شهادت روزنامه‌نگار انقلابی، غربتعلی ارسوز است.

 

غربت‌علی ارسوز نخستین مدیر روزنامەی اوزگور گوندم در سال 1965 در "خربت" متولد شد. او پس از آنکه بخاطر فعالیت در روزنامەی اوزگور گوندم به دادگاه احضار شد در سال 1995 به گریلاهای حزب کارگران کردستان پیوست.

 

او پس از دو سال در جریان جنگ جانش را از دست داد و بیست و یک سال از شهادتش می‌گذرد.

 

غربتعلی ارسوز نخستین مدیر یک روزنامه در سراسر ترکیه بود.

 

او که در دانشگاه چوکوراوا در رشتەی شیمی مشغول تحصیل بود در سال ١٩٨٩ دستگیر و در سال ١٩٩٣ آزاد شد. دست‌نوشتەهای او طی سال زندگی گریلایی در غالب یک کتاب منتشر شده است.

 

او در مطلبی با عنوان سفر در سرزمین خورشید می‌نویسد: "به اندازەی مبارزه با مردسالاری در برابر خویشتن نیز مبارزه می‌کنم تا یک زن واقعی باشم."

 

از غربتعلی ارسوز اکنون نیز به عنوان یک زن پیشگام در حوزەی روزنامەنگاری یاد می‌شود و بسیاری تحت تأثیر قلم او قرار گرفتەاند.