جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد: ١٧۶ روزنامه‌نگار در زندانهای ترکیه بسر می‌برند

نهاد مدنی جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد در گزارش ماهانه خود به وضعیت نگران کننده آزادی مطبوعات در ترکیه اشاره نموده و خاطرنشان کرد:"١٧۶ همکار ما در زندان بسر می‌برند."

نهاد مدنی جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد در گزارش ماهانه خود به وضعیت نگران کننده آزادی مطبوعات در ترکیه اشاره نموده و خاطرنشان کرد:"١٧۶ همکار ما در زندان بسر می‌برند."

 

در این گزارش با اشاره به توقف پخش رسانه‌‌های وابسته به بارزانی‌ها آمده است:"توقف پخش رسانه‌های اقلیم کردستان در ماهواره ترک سات تصمیم نهادهای فوقانی است و اساسا نگرش به رسانه از سوی دولت همچون جبهه مقدم جنگ است." این نهاد در ادامه تصریح نموده که در برابر اقدامات رژیم ترکیه ساکت نخواهند نشست و به شدت این اعمال را محکوم می‌کنند.


بر اساس آمار تا پایان ماه آگوست؛

تعداد روزنامه‌نگاران در حبس: ١٧۶ تن + سه روزنامه‌نگار دیگر در این ماه بازداشت شدند و دو روزنامه‌نگار به زندان محکوم گردیدند.

دو روزنامه‌نگار به قتل رسیدند.