رونمایی از کتاب "انقلاب روژاوا" در استکهلم

طی مراسمی در استکهلم  سوئد از کتاب انقلاب روژآرا به نویسندگی مایکل نپ، آنا فلج و ارجان آیوبوگا رونمائی شد

طی مراسمی در استکهلم  سوئد از کتاب انقلاب روژآرا به نویسندگی مایکل نپ، آنا فلج و ارجان آیوبوگا رونمائی شد

 

این مراسم عصر دیروز با حضور آرکان آیوباگا یکی از نویسندگان کتاب و همکاری دکتر هاشم احمدزاده در ساختمان آ.ب.اف مرکزی استکهلم برگزار شد.

 

ارجان آیوبوگا طی سخنانی در این مراسم با اشارە بە اینکە خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا می‌تواند راهکار چارەیابی بحران داخلی سوریە باشد، بە اهمیت نقش زنان در انقلاب روژاوا اشاره کرد و گفت با استقرار مدلی کە در حال حاضر در شمال سوریە در حال بنیانگذاری است می‌توان صلح را در خاورمیانە برقرار کرد.

 

او از دشمنی حکومت ترکیە با دستاوردهای انقلاب روژاوا و همکاری حزب دمکرات کردستان عراق در این رابطە صحبت کرد و خواستار همبستگی بین‌المللی با روژاوا شد.

 

کتاب "انقلاب روژاوا" که در مراسم دیروز از آن رونمایی شد، تا کنون بە ٩ زبان از جملە فارسی، کُردی، انگلیسی و آلمانی ترجمە شدە است.