فعالیت اعتراضی در حمایت از اوجالان در بلژیک

فعالیت اعتراضی صدها فعال سیاسی و مدنی کرد در بلژیک، امروز با برگزاری میتینگ در پایتخت این کشور خاتمه یافت

فعالیت اعتراضی صدها فعال سیاسی و مدنی کرد در بلژیک، امروز با برگزاری میتینگ در پایتخت این کشور خاتمه یافت

 

صدها تن از جوانان کرد در بلژیک دو روز پیش از شهرهای لیِگه و آنتوِرپِن به سمت بروکسل بایتخت این کشور به راه افتاده و پس از طی مسافت تعیین شده، دیروز با برگزاری میتینگ در میدان اسچومان بروکسل به فعالیت خود پایان دادند.

 

این معترضان با سر دادن شعار "زنده‌باد رهبر آپو"، انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را محکوم کرده و خواستار آزادی ایشان از زندان امرالی شدند.