هفتمین شماره روانشناسی کُردی منتشر شد

​​​​​​​شماره هفتم مجله روانشناسی کُردی "سایکولوژی کوردی" با محتوای غنی روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت

شماره هفتم مجله روانشناسی کُردی "سایکولوژی کوردی" با محتوای غنی روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت

 

بخش ویژه این شماره به موضوع شخصیت پرداخته و مقاله‌هایی از سوی محققان و روانشنان کردستانی در آن جای گرفته است.

در هفتمین شماره روانشناسی کُردی این مطالب جای گرفته‌اند؛

*"زبان، اندیشه، شناخت و جامعه" مقاله‌ای از پروفسور دکتر ایلهان قزلهان.

 

*"حنجره‌ای که فریاد می‌خواهد" مقاله‌ای از روانپزشک دکتر اردوغان اوزن.

 

*"نقش زنان در سایکوآنالیز" ترجمه‌ مقاله‌ای از روانشناس روس رومانویچ تی ال توسط فرات سوزری.

 

*"شخصیت و درمان عدم استقرار شخصیتی" گفت‌وگو با پروفسور دکتر دوغان شاهین.

 

*"آلفرد آدلر و روانشانسی فردی" مقاله‌ای از روانشناس سیابند اصلان.

 

*"سولیوان و اندیشه‌های وی" مقاله‌ای از روانشناس محمد علی آلوسی.

 

*"عدم استقرار شخصیت فرودستان و جوردیدگان"  مقاله‌ای از روانشناس صمد دوغان.

 

*"دوره دوره‌ی‌ نارسیسیم است" مقاله‌ای از روانپزشک دکتر آزاد دلدار.

 

*"فرانس عمر فانون و شخصیت فرودستان" مقاله‌ای از روانپزشک روشن رماکی.

 

*"گذار از مرزهای جنسیتی در پزشکی" گفتگو با روانپزشک و سایکوآنالیز آلمانی دکتر برنهارد ماولن.

 

*"عقده ادیپ در داستان ایلول پیر، بررسی یکی از آثار کامران علی بدرخان" مقاله‌ای از استاد دانشگاه خلیل صمد.

 

*"ارزیابی شخصیتی بازیگران فیلم راه – یلماز گونای" مقاله‌ای از منتقد سینما فرات کاور.

 

*"بازخوانی حکایت‌ها" مقاله‌ای از روانپزشک و سایکوتراپیست بحران جنسی مراد کایماز.

 

*"روانشناسی" مقاله‌ای از روانشناس اسرا یلماز.

 

*"آموزش و آسیمیلاسیون" مقاله‌ای از آکادمیسین دکتر وهاب شاهین.

 

*"پرسش و پاسخ"، گفتگو با پروفسور دکتر جلیل جلیل.

 

شایان ذکر است که مجله تخصصی "روانشناسی کُردی" در شهر آمَد شمال کردستان منتشر می‌شود.