کودار: عید قربان، بیانگر رهایی انسان از خشونت و قتل‌عام است

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان (کودار) به‌مناسبت فرارسیدن جشن قربان، با صدور بیانیه‌ای این عید را به مسلمانان تبریک گفته و آن را نمادی برای رهایی انسان از خونت و قتل‌عام توصیف کرده است. در بیانیه کودار چنین آمده است:

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان (کودار) به‌مناسبت فرارسیدن جشن قربان، با صدور بیانیه‌ای این عید را به مسلمانان تبریک گفته و آن را نمادی برای رهایی انسان از خونت و قتل‌عام توصیف کرده است. در بیانیه کودار چنین آمده است:

 

جهان اسلام در شرایطی عید قربان را گرامی می دارد که روزانه صدها انسان به نام دین و به دست ظالمان معاصر قُربانی می شوند. نیروهای سلطه گر و غاصب با تاسیس داعش سعی نمودند چهره ادیان ابراهیمی را در خاورمیانه "مهد تمدن بشریت" بدنام کنند و همچو شیری گرسنه به جان مردمان بی دفاع بیندازند.

 

قُربان، خود یک سنبل است. این مفهوم که "بگذار انسانها قربانی نشوند و نمیرند" در بطن دین ابراهیم و اسماعیل آمده است. ولی آنچه نصیب مردمان خاورمیانه می شود قربانی شدن است. نیروهای اشغالگر و صاحبان سرمایه جهانی، همه چیز مردم را قربانی می نمایند. از مال و آبرو و تاریخ تا جغرافیا و هویتشان، همه را قُربانی می کنند. آنان نه تنها سرِ انسانها را بلکه سر تاریخ را هم می برند، اماکن مذهبی را تخریب می کنند، بمب شیمیایی را بر سر مردمان می ریزند و بدین ترتیب آب و خاک و هوا را نیز قربانی سود و سرمایه خود می کنند.

 

در چنین وضعیتی است که باید جهان اسلام و علمای دینی که به واقع نگران انحراف اعتقادات مردم توسط حاکمان مزدور خود هستند تلاش خود را برای آگاه سازی و تعلیم و تربیت بشریت مضاعف کنند. "پروژه اسلام دمُکراتیک" تلاش می کند همه مذاهب اسلامی را گردهم آورد و نگذارد اسلام سیاسی و اخوانی که حلقه به گوش نمرودان سلطه گر خود است اعتقادات و باوری مردم را به سُخره گرفته و بر اساس منفعت خود بکار گیرد.

 

عید قربان امسال که با روز جهانی صلح "یکم سپتامبر" همزمان شده است بیانگر تلاش و فداکاری پیامبران، عالمان و مبارزانی است که شمع هدایت و روشنگری بشریت بوده اند. "رهبر اوجالان" از آن دسته مبارزانی است که عمر خود را صرف رسیدن به صلح و آزادی کرده است. آزادی فیزیکی وی و سایر زندانیان سیاسی از بند دول مرتجع و واپس گرا می تواند خبری نویدبخش برای خلق های آزادیخواه و دمُکرات جهان باشد.

 

از این رو ما به عنوان "کودار" فرارسیدن عید قُربان را به همه مسلمانان جهان و خلق کُردستان تبریک می گوییم، به مانند همیشه خواستار اتحاد خلقهای مسلمان و ملت کورد هستیم. زیرا به باور ما، یگانه راه گذار از تاریکی و جهل و ارتجاع، اتحاد نیروهای دمکراتیک و روشنگری عالمان و مبارزان می باشد . از عالمان دینی و پیشاهنگان باورداشت ها می خواهیم نسبت به روشنگری ملت خود کوشا باشند تا بار دیگر دین از آن صاحبان خود شود و از انحراف و تفرقه به دور بماند.

 

جامعه دمُکراتیک و آزاد شرق کُردستان- کودار

۹ شهریور ۱۳۹۶

۳۱ آگوست ۲۰۱۷