اولین نمایشگاه کتاب در کرکوک به پایان رسید

اولین نمایشگاه کتاب شهر کرکوک با شعار «کرکوک مطالعه می‌کند» به فعالیت‌های خود پایان داد.

امشب اولین نمایشگاه شهر کرکوک پس از ۱۰ روز با شعار «کرکوک مطالعه می‌کند» در تایم سنتر‌ مول به فعالیت‌های خود پایان داد.

چوپی‌ شیرکو سخنگوی تایم سنتر‌ مول در رابطه با پایان اولین نمایشگاه کتاب کرکوک با خبرگزاری فرات (ANF) کفت‌و‌گو کرد و اعلام نمود: «آمار شرکت کنندگان این نمایشگاه حدود ۲۵ درصد بوده است و این برای شهری که آمار مطالعه در آن پایان است، آمار خوبی محسوب می‌شود.»

در ادامه وی به شرکت انتشاراتهایی که در این نمایشگاه شرکت کردەاند گفت: «در این نمایشگاه ۱۰ انتشاراتی از شهرهای مختلف کوردستان شرکت داشتند.»

چوپی شیرکو در پایان سخنانش در رابطه با افتتاح نمایشگاه کتاب اعلام کرد: «یکی از موانع در افتتاح نمایشگاه آمار پایین کتاب‌خوان است زیرا در این شهر زیاد به کتابخوانی توجه نمی‌کنند تا این عرصه پیشرفت نماید، زیرا وجود نمایشگاه کتاب بسیار مهم است.»