چهارمین نمایشگاه نقاشی در منطقه‌ی فرات آغاز به کار کرد

در منطقه‌ی فرات با پیشگامی استاد و دانشجویان، در پارک رونیوار، چهارمین نمایشگاه نقاشی آغاز شد.

در منطقه‌ی فرات با پیشگامی استاد و دانشجویان با شعار «ما هر چند رنگ باشیم، بر روی تابلوی سرزمین یک رنگ خواهیم بود»، در پارک رونیوار، چهارمین نمایشگاه نقاشی آغاز شد. ۱۴ دانشجوی بخش نقاشی فرهنگ و هنر باقی خدو‌ با ۵۴ تابلوی نقاشی در این نمایشگاه شرکت کردند.

قبل از افتتاح این نمایشگاه، ریاست مشترک فرهنگ و هنر باقی خدو‌، امینه سخنرانی کرد و گفت: «درون هر یک از تابلوهای دانشجویان ما، داستانی نهفته است. پاسخ اشغال‌گری را با هنر خواهیم داد».

پس از سخنان، به دانشجویان شرکت کننده، جایزه اهدا شد.

این نمایشگاه ۳ روز ادامه خواهد داشت.