سازمان نودَم یک دوره آموزشی برای کودکان معلول افتتاح کرد

سازمان نودم یک دوره آموزش موسیقی، نقاشی و بازی‌های گوناگون را برای کودکان معلول افتتاح کرد.

سازمان نودم یک دوره آموزشی ۴۰ روزه در زمینه موسیقی، نقاشی و بازی‌های مختلف برای کودکان دارای معلولیت افتتاح کرد. آموزش با هدف توانمندسازی معلولان جهت ابراز وجود در جامعه آغاز شده است.

این دوره آموزشی در پارک رونیوار که دهها کودک را در خود جای داده است، آغاز شد. داویان محمود مدیر اجرایی سازمان نودم در شمال و شرق سوریه طی سخنانی گفت: «پروژه ما با نام «پلی به‌سوی کوبانی» آغاز شد. در پروژه ما، آموزش کودکان معلول در همه جنبه‌ها انجام خواهد شد. این پروژه ۴۰ روز به طول می‌انجامد.

محمد بَرهو، رئیس‌مشترک دانشکده ادبیات دانشگاه کوبانی با بیان اینکه دانشگاه کوبانی نیز در طرح سازمان نودم برای کودکان معلول مشارکت داشته است، گفت: « این طرح برای تقویت و همکاری کودکان معلول است. آموزش‌های ما توسط کارکنان دانشگاه کوبانی و کارشناسان ارائه می‌شود. این دوره به مدت ۴۰ روز ادامه خواهد داشت و باعث پیشرفت خواهد شد.»