تاریخ کوردها را با هنر خود معرفی می‌کند

نقاش رودر ابراهیم که اشتیاق خود را به وسیله هنر در میان کودکان تقسیم می‌کند و کارش دلیلی می‌شود تا هنرمندان آینده درست شوند، در تلاش است تا فرهنگ و هنر کوردها را معرفی کند.

رودر ابراهیم که در شهر قامشلو زندگی می‌کند و از ۱۶ سالگی نقاشی را آغاز کرده است، هم هنر خود را بیشتر توسعه می‌دهد و هم درس نقاشی می‌دهد.

رودر ابراهیم که رویاهای کودکی خود را عملی می‌کند، بخصوص در تلاش است تا سمبل‌ها و فرهنگ خلق کورد را با تابلوهای خود پیشرفت دهد. رودر که از ریشه های خلق خود الهام می‌گیرد و این الهام را با هنر خود تلفیق می‌کند، توجه را به این مورد معطوف می‌دارد که هنر احساسات و اندیشه انسان را به نیرومندترین حالت بازتاب داده که لازم است این هنر در هر حوزه حیات موجودیت خود را ادامه دهد. رودر ابراهیم که بجز شمال و شرق سوریه به وسیله اینترنت نیز در نمایشگاه‌هایی که درکشورهایی مثل عراق، اردن، مصر و کویت برگزار می‌شود، مشارکت می‌کند. اثرات خود را که با موضوع تاریخ کوردستان می‌باشد برای بسیاری از انسان‌ها بازگو می‌کند. رودر که با درخواست هنردوستان تابلوهایی اصیل را نقاشی می‌کند، در اثرات خود احساس و اندیشه و هویت کوردی خود را نشان می‌دهد. 

شکوفا کردن ظرفیت جوانان 

رودر بیان داشت که از سال ۲۰۱۳ در شمال و شرق سوریه به کنش‌های فرهنگی مشغول شد و برای آنکه هنر و هنرمندان جوان پیش بروند لازم این کنش‌ها ادامه داشته باشد. رودر در این چارچوب به جوانان آموزش هنری می‌دهد و در تلاش است ظرفیت جوانان را شکوفا کند. رودر با آثار جالب توجه خود تاثیر اجتماعی و فرهنگی هنر را نشان می‌دهد و توجه هنر دوستان را به خود معطوف می‌دارد. 

به ۱۵ هنرجو آموزش می‌دهد 

رودر ابراهیم که آتلیه نقاشی خود را در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد. در هر ایامی حداقل ۴ ماه یکبار نقاشی‌هایی با قلمو و دیگر ابزار را به ۱۵ هنرجو می‌آموزد و پس از این نیز قریب به ۶ ماه به آنان رنگ آمیزی را تعلیم می‌دهد. سن هنرجوهای رودر از ۱۱ سال و بیشترند. رودر هنر خود را نه تنها بمانند روشی برای ابراز بلکه در عین حال بمانند کانونی آموزشی بیان می‌دارد. 

 رودر که کنش‌های پیشبرد ظرفیت و هنر جوانان را انجام می‌دهد برای هنرمندان آینده به سرچشمه الهام تبدیل می‌شود.