احمد خوجه: احزاب کوردی باید از منافع تنگ خود دست بردارند

احمد خوجه عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک از تمامی احزاب کوردی خواست تا از منافع تنگ حزبی دست بردارند.

حزب دمکرات کوردستان تلاش می‌کند تا حاکمیت نظامی و سیاسی خود را بر منطقه زینی ورتی در جنوب کوردستان تحمیل کند. زینی ورتی در منطقه استراتژیک بین دو منطقه سوران و رانیه، سلسله کوههای قندیل و هلگورد و کاروخ قرار گرفته است.

احمد خوجه در رابطه با رویارویی‌های منطقه زینی ورتی با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

احمد خوجه در این رابطه اظهار داشت که خلق کورد اکنون در استانه پیروزی بزرگ و پایان دوره تاریک قرار دارد، به همین دلیل در این مرحل هیچ مبارزه حزبی نمی‌تواند در راستای منافع عموی قرار گیرد، اما این سیاستها می‌توانند مانند دوره‌های قبل بر این پیروزی تاثیر گذار باشند. امروز وضعیت موجود برای گسترش اختلافات بین کورد مناسب نیست. ریاست مشترک هیات رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان با انتشار بیانیه ای اظهار داشته بود امکان ندارد که استقرار نیروهای حزب دمکرات در منطقه زینی ورته غیر از تدارک حمله به قندیل معنای دیگری داشته باشد و در این خصوص اظهار داشته بود که دولت ترک در حال زمینه‌سازی برای به جنگ واداشتن نیروهای کورد است.

خوجه در بخش دیگری از مصاحبه خود با هاوار نیوز اظهار داشت: وقایعی که در زینی ورتی روی می‌دهند، مشکلات وسیعی را برای تمامی خلق کورد ایجاد کرده‌اند. لازم است که این اختلافات حل شوند. اگر ما به تاریخ کورد در قرن گذشته بازگردیم می‌بینیم که در حال تکرار خود هستیم. به همین علت است که نباید اشتباهات را تکرار کنیم. در پیمان لوزان خلق کورد نادیده گرفته شد، اما اکنون وضعیت کاملا متفاوت از آن زمان است، دیگر خلق کورد در اوج برخورداری از اراده آزاد سیاسی خود بوده و در هر چهار بخش کوردستان دستاوردهای فراوانی را نصیب خود ساخته است.

در رابطه با اقدامات احزاب سیاسی کورد در جنوب کوردستان نیز احمد خوجه افزود: بعد از گام‌های بلندی که خلق کورد در جنوب کوردستان برداشتند و توانستند آزادی و حقوق خود را کسب کنند، برخی از احزاب کوردی در منطقه همچنان دچار اختلافات داخلی بوده و به خلق کورد آسیب رسانده‌اند. در این رابطه احمد خوجه خاطرنشان ساخت که باید منافع کوردستانی بر تمامی منافع دیگر اولویت یابد. باید تمامی احزاب در رابطه با مسائل و مشکلات خود و خصوصا در رابطه با زینی ورتی به توافق دست یافته و منافع عمومی کوردستان را بر تمامی منافع دیگر و منافع یک بخش از کوردستان در ارجحیت قرار دهند، در این صورت است که تمامی اختلافات از میام رفته و ارتباط درست و واقعی احزاب امکانپذیر می‌شود.

احمد خوجه عضو رهبری حزب اتحاد دمکراتیک در پایان سخنان خود از تمامی احزاب و سازمانهای کوردی درخواست نمود که بار دیگر  مسائل و مشکلات خود را بازبینی نموده و بر اساس منطق حفظ منافع خلق و کوردستان عمل نمایند.