اسامی سه گریلای شهید مقاومت هفتانین اعلام شد

ه.پ.گ در بیانیه‌ای اسامی سه گریلای یژا ستار را که در جریان جنگ با ارتش اشغالگر ترک در منطقه هفتانین روز ٢۵ ژوئن (۵ تیر) به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای اسامی سه گریلای شهید جنگ هفتانین را منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"رفقایمان اسمر، آرارات و بریوان در حملات روز ٢۵ ژوئن ارتش اشگالگر ترک به منطقه ششدارا واقع در هفتانین از توابع مناطق حفاظتی مدیا قهرمانانه جنگیده و ده‌‌ها نظامی اشغالگر را به سزای اعمالشان رساندند، این سه رفیق تا آخرین گلوله خود مقاومت نموده و به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: اسمر کیار

   کد سازمانی: اسمر دَوریم زردشت

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: شاهده- یونس

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: سُنگُل پولات

   کد سازمانی: آرارات ملازگرد

   محل و سال تولد: موش

   نام مادر – نام پدر: قدریه - خالص

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: اسرا اَرگون

   کد سازمانی: بریوان جودی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: حامیه- حسن

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین

ه.پ.گ در ادامه با تجلیل از مبارزات هر سه گریلای شهید از آنان به عنوان پیشاهنگان مقاومت تاریخی نام برده و در پایان اعلام کرده است: "مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های گرامی این سه رفیق شهیدمان و خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که پرچم آزادی و سربلندی را همیشه در اهتزاز نگه داریم."