افشای وحشیگری جنایت پرسوس؛ قربانیان هدف رگبار ٢٣ گلوله و ضربات قمه قرار گرفته‌اند

طبق گزارش پزشکی قانونی که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری مزوپوتامیا رسیده است جلال و عادل شنیاشار از نزدیک و با شلیک گلوله به قتل رسیده‌اند و اسوت شنیاشار پدر این خاواده هم با قمه و ابزار‌های برنده به قتل رسیده است

سرانجام جزئیات قتل خانواده شنیاشار از سوی چته‌های وابسته به اردوغان در شهر پرسوس افشا شد. طبق گزارش پزشکی قانونی که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری مزوپوتامیا رسیده است جلال و عادل شنیاشار از نزدیک و با شلیک گلوله به قتل رسیده‌اند و اسوت شنیاشار پدر این خاواده هم با قمه و ابزار‌های برنده به قتل رسیده است

روز ١۴ ژوئن/٢۴ خرداد سال جاری ابراهیم خلیل یلدز نامزد حزب حاکم در ترکیه و محافظان وی با اسلحه به مغازه اسوت شنیاشار و پسران وی در بازار پرسوس حمله‌ور شدند. در این حمله دو پسر اسوت شنیاشار با گلوله و خود وی هم با قمه به قتل رسیدند.

 

علی‌رغم تلاشهای محمود طغرل نماینده شهر دیلوک حزب دمکراتیک خلق‌ها، دادستانی از اعاده گزارش پزشکی قانونی به خانواده و وکلای قربانیان سر باز زد.

در گزارش پزشکی قانونی آمده است که شش گلوله از نزدیک به جلال شنیاشار شلیک شده است. گلوله اول با قصد کشتن به وی شلیک شده و گلوله‌های دیگر هم از نزدیک به وی اصابت کرده‌اند. طبق این گزارش اولیه گلوله کتف جلال را خرد کرد و به رگ اصلی قلب صدمه رسانده و به مرگ وی منجر شده است.

 

اثر ١۴ بار جراحت بر بدن مشهود است

کارشناسان پزشکی قانونی در گزارش خود اعلام کرده‌اند که در بدن عادل شنیاشار آثار ١۴ بار جراحت مشهود است. عادل با قمه و ابزار‌های برنده زخمی شده است و در روی بدن وی ١۴ زخم عمیق دیده می‌شود. در این گزارش آمده که عادل شدیدا شکنجه شده است.

 

در این گزارش افزوده شده که ١٧ گلوله از اسلحه‌های جداگانه به بدن جلال شلیک شده و پنج گلوله با قصد کشتن به وی شلیک گردیده. دو گلوله از دور و بقیه گلوله‌ها از نزدیک به وی شلیک شده‌اند. چهار مورد شکستگی استخوان با گلوله و بدلیل خونریزی شدید جان خود را از دست داده است.

 

اسوت شنیاشار ٢٣ زخم بر بدن دارد

حاج اسوت شنیاشار پس از آنکه زخمی شده و به بیمارستان شهر منتقل می‌گردد از سوی محافظان نامزد حزب اردوغان هدف حمله قرار گرفته و به قتل رسیده‌ است. طبق گزارش بدن وی از هفت نقطه بشدت زخمی شده و ٢٣ زخم دیگر هم بر بدن وی دیده می‌شود.

 

در گزارش تأکید شده است که اسوت شنیاشار بدلیل شکنجه‌های مرگبار جان خود را از دست داده است.

 

پیشتر اعلام شده بود که اسوت شنیاشار با شیشه‌های سرم و همچنین ضربات کپسول اکسیژن به سر جان خود را از دست داده است.