اُزترک: قصد توقیف ه.د.پ را دارند اما این کار آسان نیست!

بردان اُزترک رییس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در تحصن دمکراسی در کلانشهر آمد طی سخنانی اظهار کرد؛"سعی می‌کنند ه.د.پ را توقیف کنند اما این کار آسان نیست. ه.د.پ خلق است".

   رژیم ترک روز ١٩ آگوست علیه شهرداری‌های آمد، مردین و وان به کودتای سیاسی تازه‌ای دست زد و شهرداری این سه شهر را غصب کرد. تحصن دمکراسی از ١٩ آگوست در محکومیت سیاست‌های رژیم ترک علیه کوردها آغاز شده بود و امروز هجدهمین روز خود را پشت‌ سر گذاشت.

   بردان اُزترک رییس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و هر یک از رمزیه توسون، موسی فارس‌اوغلولاری، ایمام تاشچر و صالحه آیدنیز پارلمانتارهای ه.د.پ، مادران آشتی، روئسای مشترک شهرداری و اعضای جنبش زنان آزاد همراه با صدها نفر از میهن‌دوستان آمَد در گردهمایی امروز شرکت کردند.

   شرکت کنندگان شعارهای 'با مقاومت به پیروزی می‌رسیم' و 'آمَد مال ماست' سر دادند.

​​​​​​​   بردان اُزترک رییس مشترک ک.ج.د غصب شهرداری‌های کلانشهرهای کوردستان از سوی رژیم ترک را تداوم سیاست اشغال عفرین خوانده و گفت:"با فراست دولت اشغالگر شهرداری‌ها قابل غصب هستند و نباید به کردها اجازه پیروزی داد. باید در مقابله با آنچه روی می‌دهد متحد شویم. آنهایی که دم از آزادی و دمکراسی می‌زنند باید صدایشان را بلند کنند. باید علیه فاشیسم متحد شوند."

​​​​​​​   اُزترک با اشاره به ادعای برخی خانواده‌ها مبنی بر پیوستن فرزندانشان به صفوف جنبش آزادیخواهی کوردستان اظهار کرد:"هدف آنان توقیف ه.د.پ (حزب دمکراتیک خلق‌ها)ست. اگر امنیت از مکان فرزاندان آنهاست پس چرا آنها را برنمی‌گرداند؟ با این بهانه خواهان توقیف ه.د.پ هستند. اما ه.د.پ خلق است. می‌خواهند از راه حقوقی ه.د.پ را ممنوع اعلام کنند ولی این کار ساده‌ای نیست. ه.د.پ از آزادی و دمکراسی محافظت می‌کند."

​​​​​​​   گردهمایی با سردادن شعار 'پیروزی با مقاومت میسر می‌گردد' به پایان رسید.