اُزگور ژیاندا: گریلا، رؤیای دشمنان را در هم می‌شکند

اُزگور ژیاندا فرمانده ه.پ.گ اعلام کرد؛"مقاومت گریلا رؤیا و آرزوهای دشمن را با شکست مواجه می‌کند."

یکی از فرماندهان ه.پ.گ اُزگور ژیاندا در مورد مقاومت گریلا، جنگ ویژه و مقاومت هفتانین با خبرگزاری ما مصاحبه کرد.

ژیاندا گفت،"جنگ میان ما و دشمن به سمت نتیجه‌ی نهایی پیش می‌رود و به همین دلیل دشمن اشغالگر همه‌ی توان و نیروی خود را بسیج کرده است و می‌خواهد با این جنگ جامعه را ساکت کند. چون این جنگ، جنگ بود و نبود است."

ژیاندا به جنگ ویژه‌ی دولت ترکیه در کوردستان اشاره کرد و گفت،"در واقع جنگ سبب ایجاد خسارت و آسیب می‌شود اما خسارات و زیانهای وارده به ما آنطور که رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند اصلا واقعیت ندارد. حقیقت این است که دولت فاشیست ترکیه در عملیات هفتانین خسارات و زیان‌های بسیاری دیده‌اند، اما آن‌ها این حقیقت را پنهان می‌کنند. وضعیت اشغالگران در هفتانین آنگونه که اعلام می‌کنند، نیست.

در میدان جنگ خود را مخفی می‌کنند و با مقاومت گریلا جرات بیرون آمدن از سنگرهایشان را ندارند. در هر جایی که باشند هدف نیروهای ما قرار می‌گیرند و همین امر سبب ایجاد وحشت فراوان در میان آنها شده است."

ژیاندا خاطرنشان کرد که گریلا با روش نوین می‌جنگد و گفت،"علیه جنگی که دولت ترکیه با استفاده از تکنولوژی مدرن انجام می‌دهد، گریلا نیز با روش‌های نوین، خلاقانه و حرفه‌ای می‌جنگد و رؤیا و آرزوهای دشمن را نابود می‌کند. مقاومت گریلا در هفتانین، همه‌ی حملات را خنثی کرده و به اشغالگری پایان می‌دهد."

فرمانده ژیاندا به مزدوران و تبهکاران و همکاران اشغالگران هشدار داد و گفت،"نباید خلق کورد تحت تاثیر جنگ ویژه قرار گیرد و باید هشیار باشد. دولت ترکیه در حملات خود از کنتراها و مزدوران استفاده می‌کند. نباید در این عملیات شرکت کنند، چون ما نمی‌خواهیم آنها هدف ما قرار گیرند. باید بدانند هر کسی سبب شهادت رفقای ما شود، مجازات خواهد شد."

ژیاندا همچنین گفت،"خلق ما در باشور کوردستان میهن‌دوست هستند. در طول تاریخ بارها در این کوهستان‌ها مقاومت و مبارزه کرده‌اند. باید خلق ما موضعی تند و مقاومت‌گرانه نشان دهد. خلق ما نباید روستاهای خود را ترک کنند و آنها باید در این مقاومت همراه گریلا شرکت کنند."