بازرسی نامتعارف بند سیاسی زندان اورمیه؛ تجمع زندانیان و تهدید به خودسوزی کامران درویشی

روز جمعه ۱۵ شهریور در پی یورش ماموران به بند سیاسی زندان اورمیه و بازرسی نامتعارف این بند و تخریب اموال شخصی زندانیان، در بند سیاسی تنش ایجاد شد و زندانیان با تجمع تهدیدبه اعتصاب غذای دسته جمعی کردند.

   صبح روز جمعه ۱۵ شهریور ساعت ۷ و نیم صبح دهها تن از ماموران زندان به بند سیاسی زندان اورمیه یورش بردند.

   این ماموران پس از بازرسی بدنی تک تک زندانیان آنها را به محوطه برای هواخوری منتقل کرده و سپس به شیوه ای نامتعارف اقدام به بازرسی و تخریب وسایل شخصی زندانیان کرده اند.

   ماموران زندان وسایل شخصی زندانیان از قبیل مواد غذایی، لباسها، کتابها، وسایل بهداشتی مانند خمیر دندان و مسواک و مواد شوینده را روی زمین ریخته و آنها را تخریب کرده‌اند همچنین پرده ها، پتوها، تشکها و سایر لوازم زندانیان را با خود برده و سپس به بهداری بند حمله کرده و آنجا را نیز کاملا تخریب کرده اند.

​​​​​​​   مامورین در اقدامی وحشیانه کلیه ی کتابها و حتی قرآن زندانیان را روی زمین ریخته و آنها را لگدمال کرده اند که همین امر سبب درگیری لفظی زندانیان با آنها شده است.

​​​​​​​   زندانیان بند سیاسی نیز پس از مشاهده ی این وضعیت از بازگشت به بند خودداری کرده و تهدید به اعتصاب غذای دسته جمعی کرده‌اند.

​​​​​​​   کامران درویشی یکی از زندانیان بند سیاسی با پیچیدن ملحفه به دور خود تهدید به خودسوزی کرده است.

​​​​​​​   پس از تجمع و اعتراض وتهدید زندانیان مدیر کل سازمان زندانها در بند سیاسی حاضر شده و از وضعیت ایجاد شده و بازرسی نامتعارف ابراز تاسف کرده است.سپس رئیس زندان و مدیر کل زندانها به دلیل وحشت از اعتصاب زندانیان در جمع آنها حاضر شده و کلیه ی وسایل توقیف شده را به آنها بازگردانده و تشکهای نو به زندانیان داده‌اند.

​​​​​​​   آنها همچنین به زندانیان قول داده اند چنین وضعیتی دیگر تکرار نشده و بازرسی در حضور زندانیان انجام خواهد شد.

​​​​​​​   پس از بازگرداندن وسایل و قول رئیس زندان، زندانیان نیز از اعتصاب دسته جمعی خودداری کرده‌اند.

​​​​​​​   این رفتار مسئولین زندان اورمیه مسبوق به سابقه است، پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۸ و پیش از آن در تاریخ ۲۷ شهریور ماه سال گذشته نیز ماموران گارد زندان اورمیه، بند ۱۲ این زندان را مورد بازرسی خارج از عرف قرار داده و اقدام به تخریب وسایل شخصی و ضبط برخی مواد خوراکی و وسایل زندانیان کرده بودند.

​​​​​​​   در مهر ماه سال گذشته نیز زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان اورمیه توسط حدود ۵۰ تن از نیروهای گارد ویژه زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و سه تن از این زندانیان نیز پس از ضرب و شتم و مصدومیت به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

منبع؛ هرانا، شبکه حقوق بشر کردستان