باشاران: آ.ک.پ سلامت مردم را به خطر می‌اندازد

پارلمانتار ه.د.پ الیح عایشه آجار باشاران اعلام کرد، همه‌ی دنیا علیه ویروس کرونا در تلاش و تکاپو هستند، اما آ.ک.پ در کوردستان در حال دشمنی با کوردهاست.

حکومت آ.ک.پ در زیر سایه‌ی اخبار مربوط به ویروس کرونا دست به غصب شهرداریهای ه.د.پ زده است.

پارلمانتار ه.د.پ عایشه باشاران مخالفت خود را برای استقرار قیمها و سیاستهای کوردستیزانه اعلام کرد و گفت، "در سرتاسر جهان تلاش‌ها علیه ویروس کرونا در جریان است اما آ.ک.پ این شرایط را مانند یک فرصت می‌بیند و به دستاوردهای خلق کورد حمله می‌کند.

دشمنی با کوردها ادامه دارد

باشاران با اشاره به تلاش و تکاپوی جهانی علیه ویروس کرونا اظهار کرد، اما حکومت آ.ک.پ به دنبال چیز متفاوتی است. به همین دلیل آ.ک.پ صبح دیروز شهرداری‌های ما در الیح، فارقین، لیجه، ارغنی و گیلی محاصره کرد و آنها را غصب نمود. از ابتدای آغاز شیوع کرونا ما می‌گوییم بشریت در خطر بزرگی قرار دارد. ما لازم می‌دانیم که از یکدیگر حمایت کنیم، تنها با پشتیبانی از هم می‌توانیم بر این ویروس پیروز شویم. اما آ.ک.پ برعکس سیاست دشمنی با کورد را پی می‌گیرد. آ.ک.پ با این تصمیم بشریت را با خطری جدی مواجه می‌کند و فقط به قدرت خود فکر می‌کند، بجز حاکمیت خویش به چیزی دیگر نمی‌اندیشد.

زمانی که مسئله کورد باشد....

باشاران همچنین گفت، آ.ک.پ مدتهاست این سیاست علیه کورد را پیش می‌برد. این امر به خوبی در ۱۵ ژوئن پس از زلزله خارپت آشکار شد. زمانی که مسئله کورد باشد، آ.ک.پ همه چیز را کنار گذاشته و دست به سیاستهای کوردستیزانه‌اش می‌زند. اینها در حالیست که وزیر بهداشت فخرالدین کوجا اعلام کرد: " ما همه‌ی ایدئولوژیها و افکار متفاوت را کنار بگذاریم و در مقابل با ویروس کرونا با هم تلاش کنیم و از خود دفاع کنیم"، متاسفانه این امر در ترکیه محقق نمی‌شود چون اردوغان و وزرایش فقط به سلامت خود می‌اندیشند و سلامت جامعه برای آنها اهمیتی ندارد. ما اکنون در مرحله‌ی دشواری قرار داریم، مسئله‌ی همه‌ی حکومت‌ها سلامت مردمشان است، اما متاسفانه این امر دشوار است، اگر اکنون همه‌ی طیفها سیاست و منافع خود را کنار می‌گذاشتند، اگر اکنون شهرداری‌های ما غصب نشده بودند و اگر هزاران تن به دلیل افکار سیاسی در زندان نبودند، این امر ممکن بود. ایران به عنوان کشوری بنیادگرا شناخته می‌شود، اما آنها برخی از زندانیان سیاسی را آزاد کردند، اما ترکیه زمانی که مسئله مربوط به کورد است، مسئولین چیز تازه ای انجام نمی‌دهند بلکه برعکس به حملاتشان ادامه می‌دهند. آ.ک.پ بر اساس ملی گرایی به سیاست خود ادامه می‌دهد، دو رویی آ.ک.پ با تاسیس قیمها به شیوه‌ای نو خود را نشان می‌دهد، آن رفقایمان که دیروز دستگیر شده‌اند، همه بیماری‌های جسمی دارند. هیچ کس نمی‌تواند مبارزان خلقمان را مجرم نشان دهد، مجرم اصلی خود آ.ک.پ است.

در کوردستان اقدامات درست انجام نمی‌شود

باشاران در پایان اشاره نمود که آ.ک.پ در کوردستان هیچ اقدام مناسب و درستی برای مقابله با کرونا انجام نداده است و گفت، "زمانی که ما به کوردستان توجه می‌کنیم، هیچ اقدام موثری برای مقابله با کرونا انجام نشده است، شهرداری بزرگ آمد که غصب شده است هیچ خدمتی به مردم آمد نمی‌کند. از روز اول تا به امروز همه جهان می‌بیند که خدمات شهرداری الیح چگونه به شیوه‌ای میهنی انجام شده بود، اما ترکیه به زندگی کوردها اهمیت نمی‌دهد، کسانی که در چنین شرایط دشواری شهرداری کوردها را غصب می‌کنند، به هیچ وجه به سلامت خلق اهمیت نمی‌دهند. حکومت خوب بداند امروز اگر اقدامات مناسب و درستی در کوردستان انجام ندهد و ویروس در کوردستان شیوع پیدا کند، فردا سرتاسر ترکیه را فرا خواهد گرفت. اینگونه آ.ک.پ در میان خلق‌ها دشمنی ایجاد می‌کند. امروز در بیمارستانها دستکش و ماسک به پرسنل داده نمی‌شود. فکر و ایدئولوژی آنها تا این حد پلید است که حتی به کادر درمانی هم احترام نمی‌گذارند."