"باید اتحاد ملی ایجاد شود"

مراد ساریساچ پارلمانتار وان ه.د.پ و فرهاد آنجو پارلمانتار سابق ه.د.پ اعلام کردند، برای آنکه توطئه‌ی صد سال گذشته که کوردستان را به چهار بخش تقسیم کرده است پیروز نشود، ضروریست اتحاد ملی ایجاد شود.

در همه جای جهان علیه اشغالگری ترکیه در شمال و شرق سوریه، اعلام نارضایتی شد. این نارضایتیها تنها در سطح خلق‌ها نبود. این بار مسئله‌ی اتحاد ملی بیشتر پیش رفت.

چون اتحاد ملی وجود ندارد، اشغالگری و قیمها هم وجود دارند

مراد ساریساچ پارلمانتار وان ه.د.پ در مورد مسئله‌ی اتحاد ملی گفت، "چون پیشگامان و سازمانهایمان در چهار بخش کوردستان نمی‌توانند بر اساس اتحاد ملی کار کنند، دچار کمبود هستیم. باید مبارزاتمان را نیرومند کنیم. اخیرا همراه با حملات اشغالگرانه، پیامای مهمی از کوردستان اعلام شد. اگر به اندازه‌ی نصف پیامها تلاش شود، نه اشغالگری ایجاد می‌شد و نه قیمها شهرداریها را غصب می‌کردند. قیم، جنگ، اشغالگری در عفرین و کرکوک و همچنین روژاوا به دلیل نبود اتحاد ملی است. به دلیل مواضع متفاوت طیفهای کوردی است. اینها به این معنی است که تاکنون اتحاد ملی ایجاد نشده است.

همه‌ی حملات یکی هستند

ساریساچ اشاره کرد، شهرداریها قدرت مرکزگرا را رد می‌کنند و به همین دلیل قیمها به جای شهردارها گماشته شده‌اند و گفت، "زمانی که به جای شهردار مشترکها قیمها را سر کار آوردند و شهرداریهای کوردها بسته شدند، هم زمان حملات اشغالگرانه به روژاوا هم آغاز شد و در آینده نیز حملات به باشور هم آغاز خواهد شد. اما معتقدم، اگر باکور، باشور، روژهلات و روژاوا با هم اتحاد ملی نیرومندی درست کنند، قتل عام خلق کورد پایان خواهد یافت."

در این قرن خلق کورد پیروز خواهد شد

فرهاد آنجو پارلمانتار اسبق ه.د.پ اعلام کرد، مهمترین چیز اتحاد ملی است و گفت، "دعوتها برای اتحاد ملی مهم هستند. خلق کورد مقاومت می‌کند و بهای سنگینی نیز پرداخت می‌کند. باید بهای خلق کورد به ستاتو بدل شود. در روژاوا فکری نو درست شده است. این فکر نه تنها در شمال و شرق سوریه بلکه در همه‌ی جهان می‌تواند به راه چاره تبدیل شود. به همین دلیل حملات بزرگی علیه پارادایم روژاوا انجام می‌دهند.

این حملات علیه اراده‌ی کوردها است. زمانی که در باشور کوردستان رفراندوم انجام شد، از ترکیه تا ایران به آن حمله ور شدند. رفراندوم را به رسمیت نشناختند. اگر دستاوردها از دست برود، توطئه‌ی صد سال گذشته که کوردستان را تقسیم کرد موفق خواهد شد. به همین دلیل نباید یک سده‌ی دیگر را از دست دهیم. در این سده خلق کورد حقوقش را به دست خواهد آورد.