با علم به اینکه «بهای آزادی سنگین است، اما زیباست» راه کوهستان‌‌های آزاد را برگزید

برای آنکه در کوردستان آزادانه بجنگد، به راه افتاده بود. از آمد به هفتانین رفت. می‌دانست بهای آزادی سنگین است اما زیباست. با این تفکر خود را به کوهستان‌های آزاد رساند.

یکی از گریلاهایی که در هفتانین مقاومت کرد و به پیروزی باور داشت، چکدار آمد بود. جنگ برخی اوقات برای آفریدن زیبایی است و برخی اوقات نیز برای نجات دیگری با فدا کردن جان خود.... جنگ برای آفریدن آینده‌ای زیبا برای کودکان و جنگ با عقیده برای نجات خلق انجام می‌شد.

جنگی برای آینده‌ای زیبا، جنگ برای اطمینان به آینده، جنگی برای زیبایی و آینده... جنگ برای آزادی و برای عدالت. حتی اگر با درد و رنج همراه باشد، اما جنگی است به شیوه‌ی کورد بودن برای مردنی آزاد در کوردستان... چکدار با این هدف خود را به هفتانین رساند. می‌دانست بهای آزادی سنگین است اما زیباست و اینچنین زندگی در کوهستان‌های آزاد را انتخاب کرد.

گریلا چکدار یکی از زیباترین سمبل‌های دلسوزی در رفاقت بود. جنگ هفتانین برای این مقاومت شهادت می‌دهد که مقاومت در سطح جوش و خروش قطره‌ای باران بود زمانی که به زمین می‌رسد. جنگ و مقاومت قهرمان می‌آفریند. مقاومت چکدار را انتخاب کرد و چکدار نیز مقاومت را. به دشمنی حمله کرد که چشم طمع به خاکش دوخته بود.

"برای رؤیا و آرزوی رفقا ما آزادی را محقق می‌کنیم"

"این عملیات برای انتقام شهدای ماست. به همین دلیل هدف و تصمیمم بزرگ است. برای آنکه رؤیا و آرزوی رفقایم که در این راه شهید شدند و در این راه خونشان را ریختند و به آغوش خاک رفتند، آزادی را محقق می‌کنیم و به خلقمان هدیه می‌دهیم. عهد ما پیروزی ماست، عهد خود را عملی می‌کنیم. زمانی که پیروز شدیم، آن زمان عهدمان محقق می‌شود. همراه رفقایی که در این عملیات شرکت کرده‌اند و برای این عملیات نقشه کشیده‌اند، رؤیا و آرزوی پیروزی و آزادی داریم. این رفقا شهید شدند، مقاومت و پیروزی را برای ما به میراث گذاشتند، این دستور را به ما دادند و رفتند. اکنون همراه ما نیستند، اما می‌دانم همیشه بر خط و راه آنها خواهیم بود."

این سخنان، آخرین گفته‌های چکدار آمد بود. چکدار آمد در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ در ارتفاعات شهید کندال هفتانین همراه با ۳ تن از رفقایش شهید شدند. در سنگرها علیه دشمن جنگید و سپس به آغوش خاک رفت.