برهان کمانگر جهت تحمل حبس راهی زندان کامیاران شد

برهان کمانگر عضو گروه موسیقی "کورال" کامیاران جهت تحمل ۲ سال حبس راهی زندان کامیاران شد.

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان، برهان کمانگر روز چهارشنبه ۲٨ اسفند جهت تحمل حکم ۲ سال حبس راهی زندان کامیاران شد.

برهان کمانگر پیشتر در آذر ماه توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه به ریاست قاضی "سعیدی" با اتهام " عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان پژاک" به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم با اعتراض وی در دادگاه تجدید نظر سنه به ۲ سال حبس تقلیل یافت.

برهان مانگر در ۱۵ مرداد ماه در جریان بازداشت‌های گسترده‌ی هنرمندان و فعالین مدنی و زیست محیطی شهر کامیاران بازداشت شد.

نیروهای امنیتی با مراجعه به مغازه‌ی موبایل فروشی وی اقدام به تفتیش مغازه و بازداشت وی نمودند. آنها سپس اقدام به تفتیش منزل شخصی وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی را ضبط کردند.

برهان کمانگر پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سنه منتقل شد و پس از پایان دوره‌ی بازجویی اول مهر ماه به زندان کامیاران منتقل شد.

این هنرمند کورد در ۲۰ مهرماه با سپردن وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد.

برهان کمانگر خواهر زاده‌ی حسین کمانگر دیگر فعال مدنی بازداشت شده‌ی کامیارانی است.