تأیید حکم زندان سلجوق مزراکلی از سوی دادستانی رژیم ترک

دادستانی رژیم اشغالگر ترکیه حکم ٩ سال و ۴ ماه و ١۵ روز حبس سلجوق مزراکلی، رئیس مشترک شهرداری آمَد را تأیید کرد.

سلجوق مزراکلی رئیس مشترک شهرداری آمَد روز ١٩ آگوست ٢٠١٩ با دستور وزارت کشور ترکیه از سمت خود برکنار و گماشته رژیم ترک به جای وی منصوب شد.

سلجوق مزراکلی با ادعاهای فردی به نام هیجران برنا آیوردی به ادعای "عضویت در سازمان" در شعبه ٩ دادگاه کیفری آمد محاکمه شد و روز ٨ مارس به ٩ سال و ۴ ماه و ١۵ روز حبس محکوم شد.

شعبه ٩ دادگاه تجدید نظر منطقه‌ای آمد این حکم را تأیید کرد و درخواست آزادی مزراکلی را رد کرد.

وکلای مزراکلی در اعتراض به این حکم به دادستانی عالی مراجعه خواهند کرد.