تجمع نیروهای حزب دمکرات کوردستان و اتحادیه میهنی در منطقه ورتی

همزمان با آغاز عملیات ارتش اشغالگر ترک در باکور کوردستان در منطقه پاسور آمد، نیروهای نظامی حزب دمکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان در منطقه ورتی و کوهستان کاروخ به صف‌آرایی در مقابل یکدیگر پرداخته‌اند. 

به نقل از سایت ئاوینه از روز گذشته نیروهای نظامی حزب دمکرات کوردستان و اتحادیه میهنی در منطقه کوهستان زین در مقابل یکدیگر سنگر گرفته و با توجه به تلاشهای مشترک دولت ترک و نیروهای حزب دمکرات کوردستان مبنی بر محاصره قندیل، حزب کارگران کوردستان نیز نسبت به این اقدام گمان دارد. تنش جدیدی که از روز گذشته با اقدام حزب دمکرات کوردستان مبنی بر اعزام نیز به منطقه بالهکایتی آغاز شده است باعث شده است که نیروهای اتحادیه میهنی نیز یک واحد از نیروهای ضد ترور خود را از شهر رانیه به سوی کوهستان زین اعزام کنند.

در همین رابطه اعضای اتحادیه میهنی کوردستان خاطرنشان ساخته‌اند که روز گذشته نیروهای حزب دمکرات کوردستان یکی از پیشمرگان اتحادیه میهنی و یکی از کادرهای این حزب را در منطقه قسری از توابع چومان دستگیر و به آسایش سوران انتقال داده‌اند.

گمان می‌رود که رویارویی نیروهای این دو حزب با برنامه ریزی ترکیه و پیشقدمی نیروهای حزب دمکرات کوردستان به منظور قطع رابطه قندیل با کاروخ، رواندور و ورتی و دره شاوری باشد.

منطقه ورتی که منطقه تماس بین نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کوردستان و حزب کارگران کوردستان است، از توابع رواندز محسوب شده و بیشتر ساکنان این منطقه از اعضای اتحادیه میهنی کوردستان محسوب می‌شوند. این منطقه از سال ٢٠٠۴ بیش از آنکه در کنترل نیروهای اتحادیه میهنی بوده باشد، پذیرای گریلاهای حزب کارگران کوردستان بوده است.  به نظر می‌رسد حزب دمکرات کوردستان عراق در ادامه پروژه سال گذشته رژیم ترکیه مبنی بر قطع ارتباط قندیل با خنیره، خاکورک و بهدینان تلاش داشته باشد همکاری‌های بیشتری را با اشغالگران کوردستان در این رابطه انجام دهد.